Help

Библия, нов превод от оригиналните езици

Предсказание за 70 години вавилонски плен

1 Ето словото, което беше отправено от Господа към Йеремия в четвъртата година на юдейския цар Йоаким, Йосиевия син, относно целия юдейски народ – а тя беше първата година на вавилонския цар Навуходоносор –
2 и което пророк Йеремия произнесе пред целия юдейски народ и пред всички жители на Йерусалим, като каза:
3 „От тринадесетата година на юдейския цар Йосия, Амоновия син, и до днес, през тези двадесет и три години словото на Господа беше отправяно към мене, а аз постоянно ви говорех от ранно утро, но вие не слушахте.
4 Освен това Господ изпращаше при вас всички Свои служители – пророците, от ранно утро ги изпращаше, но вие не слушахте и не свеждахте ухото си да слушате.
5 Те казваха: ‘Върнете се, всеки от нечестивия си път и от злите си дела, и ще живеете вечно в страната, която Господ даде на вас и на предците ви завинаги.’
6 А Господ казваше: ‘И не ходете след други богове да им служите и да им се покланяте, и не Ме разгневявайте с делата на ръцете си, а Аз няма да ви сторя зло.
7 Но вие не Ме послушахте – казва Господ, – като Ме предизвиквахте с делата на вашите ръце за ваша злочестина.’
8 Затова така казва Господ Вседържител: ‘Тъй като не послушахте Моите думи,
9 ето Аз изпращам и ще взема всички северни народи – казва Господ, – както и Своя слуга, вавилонския цар Навуходоносор, и ще ги доведа против тази страна и против нейните жители, и против всички тези народи наоколо. Ще ги опустоша и ще ги обрека на присмех и подигравка, и ще ги обърна във вечна пустиня.
10 И ще прекъсна гласа на радост и гласа на веселие, гласа на младоженеца и гласа на невестата, шума от мелничния камък и светлината на лампата.
11 И цялата тази земя ще бъде пустиня и за ужас. И тези народи ще робуват на вавилонския цар седемдесет години.
12 А когато се изпълнят седемдесет години, ще накажа вавилонския цар и онзи народ за тяхната вина, също и халдейската земя, която ще обърна във вечна пустиня.
13 И ще докарам върху онази земя всичко, което съм говорил против нея, което е записано в тази книга, което Йеремия пророкуваше против всички народи.
14 Защото много народи и велики царе ще покорят и тях. И ще им въздам според делата им и извършеното от ръцете им’.“

Чашата на Господния гняв

15 Йеремия прибави: „Защото така ми каза Господ, Израилевият Бог: ‘Вземи от ръката Ми тази чаша с виното на гнева и дай да пият от него всички народи, при които Аз те изпращам.
16 И те ще пият и ще политат, и ще обезумеят поради меча, който ще изпратя против тях.’
17 Тогава взех чашата от ръката на Господа и напоих всичките народи, против които Господ ме беше изпратил:
18 Йерусалим и градовете на Юдея, царете им, за да ги превърна в развалини, за ужас, за присмех и проклятие, както са до днес,
19 фараона, египетския цар, с придворните му, князете му и целия му народ,
20 всички смесени народи и всички царе на земята Уц, и всички царе на филистимската земя с Аскалон, Газа, Екрон и остатъка от Азот;
21 Едом, Моав и амонците,
22 и всички царе на Тир, и всички сидонски царе, и царете на крайбрежията отвъд морето,
23 и Дедан, Теча, Буз и всички, които стрижат в кръг косата си,
24 всички арабски царе и всички царе на разноплеменните народи, които населяват пустинята,
25 всички царе на Зимри и всички царе на Елам, и всички царе на Мидия,
26 всички царе от севера, близките и далечните, един след друг, и всички земни царства, които са по земята, а царят на Шешах ще пие след тях.“
27 Господ ми рече още: „И ще им кажеш: ‘Така говори Господ Вседържител, Израилевият Бог: «Пийте и се опийте, и повръщайте, и паднете, и не ставайте вече пред лицето на меча, който ще изпратя всред вас»’.“
28 А като откажат да вземат чашата от ръката ти и да пият, тогава да им кажеш: „Така казва Господ Вседържител: ‘Непременно ще пиете!’
29 Защото ето Аз започвам да докарвам бедствие на града, който се нарича с Моето име, а вие ли ще останете съвсем ненаказани? Няма да останете ненаказани, защото Аз призовавам меч върху всички земни жители“, казва Господ Вседържител.
30 И Господ добави: „Затова ти пророкувай против тях всички тези думи и да им кажеш: ‘Господ ще прогърми от висините и ще извиси гласа Си от святото Си обиталище, ще проехти силно против паството Си, както онези, които тъпчат грозде, против всички жители на земята.
31 Ехото ще стигне до краищата на земята, защото Господ има съдебен спор с народите. Той ще се съди с всяка твар, ще предаде нечестивите на меч’ – казва Господ.“
32 Така казва Господ Вседържител: „Ето зло ще излезе от народ към народ. И голям ураган ще се вдигне от краищата на земята.“
33 Йеремия говори още: „А убитите от Господа в онзи ден ще лежат от единия край на земята до другия край на земята. Те няма да бъдат оплакани, нито прибрани, нито погребани – ще бъдат за тор по повърхността на земята.
34 Радвайте се, пастири, викайте, а вие, господари на стадото, посипете се с пепел, защото идва времето да бъдете клани и разпръснати и тогава ще паднете като скъп съд.
35 И пастирите няма да имат убежище, господарите на стадото – избавление.
36 Чуват се писъкът на пастирите и риданието на господарите на стадото, защото Господ опустошава пасбището им.
37 И мирните кошари са заглъхнали от пламенния гняв на Господа.
38 Той е оставил местопребиваването Си – Обещаната земя, като лъв, защото земята е в ужас пред лицето на опустошителя и пред силния Му гняв.“
© 2019 ERF Medien