Help

Библия, нов превод от оригиналните езици

Любовта на Господ и бъдещата слава на Сион

1 Ликувай, неплодна, която не си раждала, ликувай от радост и възкликни ти, която не си се превивала от родилни болки, защото синовете на самотната са много повече от синовете на омъжената – казва Господ.
2 Разшири мястото на шатъра си и завесите на твоите жилища ще се разширят; не пести – удължи въжетата си и укрепи колчетата си.
3 Защото ти ще се разпростреш надясно и наляво и потомството ти ще прогони народите и опустошените градове ще се изпълнят с живот.
4 Не се бой, защото няма да се срамуваш и няма да се смущаваш, защото няма да се чувстваш засрамена, защото ще забравиш позора на младостта си и няма вече да си спомняш срама на вдовството си.
5 Защото твоят съпруг е твой Творец, Господ Вседържител е името Му и твой изкупител е Светият Израилев; Той ще се нарече Бог на цялата земя.
6 Защото Господ те призова като изоставена и дълбоко натъжена жена, като непорочна жена, която е била отхвърлена – казва твоят Бог.
7 Само за малко те изоставих, но ще те приема с голяма милост.
8 В изблик на гняв скрих лицето Си за малко от тебе, но ще се смиля над тебе с вечна милост – казва твоят Изкупител Господ.
9 Защото Аз ще постъпя както в дните на Ной: както се заклех, че водата от времето на Ной няма вече да дойде върху земята, така се заклех да не ти се гневя и да не те укорявам.
10 Дори планините да отстъпят и хълмовете да се поклатят, Моята милост няма да отстъпи от тебе и Моят мирен завет няма да се промени – казва Господ, Който се смили над тебе.
11 Ти, клетата, която си прогонена, си без утеха! Ето Аз ще укрепя твоите камъни върху малахит и ще положа твоите основи върху сапфири.
12 И ще изработя от рубин щитовете пред кулите на крепостните ти стени и твоите порти – от берил, а цялата ти ограда – от скъпоценни камъни.
13 И всички твои потомци ще бъдат научени от Господ и голямо ще бъде благоденствието между синовете ти.
14 Ще се утвърдиш върху правдата. Ще бъдеш далеч от притеснението, защото няма да се страхуваш, и от ужаса, защото няма да се доближи до тебе.
15 Когато се съберат срещу тебе, това не идва от Мене. Който се нахвърля върху тебе, той ще падне пред тебе.
16 Ето Аз създадох ковача, който разпалва въглените в жаравата и изковава сечивата за работата си. И Аз създадох този, който руши, за да поражда гибел.
17 Всяко сечиво, което той изработи против тебе, няма да успее, и ще осъдиш всеки език, който се издигне срещу тебе за осъждане. Това е наследството на служителите на Господа и тяхното спасение идва от Мене – казва Господ.
© 2019 ERF Medien