Help

Библия, нов превод от оригиналните езици

Пратеничество от Вавилон и предсказание за Вавилонския плен

1 В онова време цар Меродах-Баладан, Баладанов син и цар на Вавилон, изпрати писмо и дар на Езекия, понеже беше чул, че бил болен и оздравял.
2 Езекия се зарадва много на пратениците и им показа своята съкровищница, среброто и златото, ароматите и маслата, цялото свое снаряжение и всичко онова, което беше в съкровищницата. Не остана нищо в къщата и в цялото му владение, което да не беше им показал.
3 Тогава при цар Езекия дойде пророк Исаия и го попита: „Какво казват тези хора и откъде идват?“ Езекия му отговори: „Идват при мене от далечна земя, от Вавилон.“
4 Пророкът продължи: „И какво видяха те в дома ти?“ Езекия отговори: „Видяха всичко, което е в дома ми. Не остана нищо в съкровищницата, което да не съм им показал.“
5 Тогава Исаия каза на Езекия: „Чуй словото на Господа Вседържител!
6 ‘Ето идват дни, когато всичко, което е в дома ти и което бащите са събирали, ще бъде отнесено във Вавилон. Нищо няма да остане’ – казва Господ.
7 ‘И ще вземат от твоите синове, които ще произлязат от тебе, които ще се родят от тебе, и те ще бъдат служители в двореца на вавилонския цар’.“
8 Тогава Езекия рече на Исаия: „Словото на Господа, което ми каза, е добро.“ След това добави: „Докато царувам, ще има мир и сигурност.“
© 2019 ERF Medien