Help

Библия, нов превод от оригиналните езици

Пътят към спасението

1 Затова трябва особено да внимаваме в истината, която сме чули, за да не се отдалечим от нея.
2 А щом словото, изречено от ангели, се оказа вярно и всяко негово престъпване и непослушание към него получи справедлива отплата,
3 как ние ще се избавим, ако пренебрегнем такова велико спасение, което отначало беше възвестено за пръв път от Господа и което ни беше потвърдено от тези, които го бяха чули от Него.
4 А и Сам Бог свидетелстваше това чрез знамения и чудеса, с различни прояви на могъщество и чрез раздаване даровете на Светия Дух според волята Си.
5 Защото не на ангелите Бог подчини бъдещия свят, за който говорим.
6 Напротив, някой бе засвидетелствал някъде в Писанията, казвайки: „Какво е човекът, та го помниш, и човешкият син, та го зачиташ?
7 Поставил си го малко по-ниско от ангелите, със слава и чест си го увенчал и си го поставил над делата на ръцете Си1.
8 Покорил си всичко под краката му.“ А като му е подчинил всичко, това означава, че не е оставил нищо, което да не му е подчинил. Сега обаче все още не виждаме всичко да му е подчинил.
9 А виждаме, че Иисус, поставен за кратко време по-ниско от ангелите, заради претърпяната смърт беше увенчан със слава и чест. Така с Божията благодат вкуси смърт заради всички.
10 Защото не беше умесно Бог, заради Когото е всичко, да доведе мнозина до слава и да усъвършенства чрез страданията Иисус, Който постави началото на човешкото спасение.
11 Както Освещаващият, така и освещаваните от Него, всички са от единия Отец и затова Иисус не се срамува да ги нарича братя,
12 като казва: „Ще възвестявам Твоето име на братята Си, ще Те славя сред събранието на вярващите.“
13 И пак: „На Него ще се уповавам“. И още: „Ето Ме Мене и децата, които Бог Ми даде.“
14 А понеже децата са от плът и кръв, и Той Сам прие човешка природа, за да унищожи чрез Своята смърт онзи, който властва над смъртта, тоест дявола,
15 и да избави всички онези, които поради страх от смъртта през целия си живот бяха осъдени на робство.
16 Защото явно Той идва да помогне не на ангели, а на Авраамовото потомство.
17 Затова трябваше да прилича на братята Си по всичко, за да бъде милостив и верен Първосвещеник в служението пред Бога и да очисти греховете на народа,
18 тъй като Сам бе изкушаван и пострада, и може да помогне на изкушаваните.
1 В някои ръкописи липсва: „и си го поставил над делата на ръцете Си“.
© 2019 ERF Medien