Help

Библия, нов превод от оригиналните езици

1 И така, от първата година на управлението на Дарий Мидийски аз, Гавриил, му станах опора и подкрепа.
2 Сега ще ти известя истината: още трима царе ще се издигнат в Персия; след това четвъртият ще превъзхожда всички други по богатство и когато стане по-силен с богатството си, ще повдигне всички против гръцкото царство.
3 Там ще се издигне могъщ цар, който ще владее над обширно царство и ще действа по своя воля.
4 Но веднага щом се издигне, царството му ще се разпадне и ще се раздели според четирите небесни посоки. То няма да се наследи от неговите потомци и повече няма да бъде така могъщо, както при неговото властване, защото ще рухне и ще бъде разделено и дадено на други, а не на тези.

Борба между северния (сирийския) и южния (египетския) цар

5 Тогава царят на южната част ще стане по-силен, но един от неговите князе ще бъде по-могъщ от него и царството му ще бъде по-могъщо от това на царя.
6 Но след няколко години те ще сключат съюз и дъщерята на южния цар ще бъде дадена на царя на северната част, за да укрепи мира помежду им. Но тя няма да удържи положението си, няма да устои и нейният наследник, но както тя, така и тези, които я придружават, заедно с нейното дете и с този, който ѝ е дал властта над тях, ще бъдат предадени. След известно време
7 на мястото ѝ ще израсне издънка от корена ѝ. Тя ще тръгне срещу войската, ще проникне в крепостите на северния цар, ще действува против тях и ще победи.
8 Ще откара в плен в Египет също и боговете им, идолите им заедно със скъпоценните им сребърни и златни съдове. След това за няколко години ще остави на мира северния цар.
9 Този пък, макар и да нападне царството на южния цар, ще се върне в земята си.
10 Но синовете му ще се въоръжат за война и ще съберат мощна войска. Един от тях ще нападне южния цар като опустошително наводнение. После отново ще се сражава с него чак до крепостите му.
11 Тогава южният цар ще се разяри, ще нападне северния цар и ще воюва с него. А този ще се опълчи с голяма войска, но тя ще попадне в ръцете на противника му
12 и ще бъде унищожена. Тогава сърцето му ще се възгордее; той ще срази десетки хиляди, но от това няма да стане по-силен.
13 След това северният цар отново ще събере войска, още по-силна от предишната, и след няколко години ще потегли срещу онези с огромна войска и с голям обоз.
14 В онези времена мнозина ще въстанат против южния цар, както и силни хора сред твоя народ ще се надигнат. Така ще се сбъдне видението. Но те ще паднат.
15 Тогава северният цар ще потегли, ще построи обсадни съоръжения и ще превземе един силно укрепен град. Но силите на южния цар няма да устоят, нито войската му с отбрани войни ще има сила да противостои.
16 Този, който се опълчи срещу него, ще действа, както си иска – никой няма да може да му противостои. Той ще се разположи в Обетованата земя и властта му ще доведе до гибел.
17 Той ще се стреми да пороби царството на южния цар, ще сключи сделка с него и ще му даде за жена дъщеря си, за да го погуби, но това няма да успее и няма да му се удаде.
18 После ще се обърне към островите и ще завладее много от тях. Но един вожд ще прекрати нанесения от него позор, макар че няма да може да му отвърне с такъв позор.
19 След това ще се обърне към крепостите на своята земя, но ще се препъне, ще падне и от него няма да остане и следа.
20 На неговото място ще се издигне друг, който ще изпрати бирник в царско великолепие, но и той след кратко време ще загине, макар и не от народен гняв, нито в сражение.

Нечестивият цар на Сирия (Антиох IV Епифан) и гонението на юдеите

21 Негов наследник ще бъде презрян човек. На него няма да се въздаде царско достойнство; той ще дойде непредвидено и ще завладее царството с коварство.
22 Пред него ще бъдат потопени и унищожени цели пълчища, дори и сам съюзникът вожд.
23 След като се съюзи с него, той ще постъпва коварно, ще спечели власт само с малко хора.
24 Той ще проникне в най-богатите и плодоносни места на една област и ще извърши това, което не са вършили бащите му и предците му; той ще плячкосва, ще граби и ще подели богатството сред своите; ще крои замисли, но това ще трае определено време.
25 После, събрал сили и дух, ще потегли с многобройна войска срещу южния цар. Южният цар ще встъпи във война с голяма и много силна войска, но няма да устои, защото ще замислят против него коварни планове.
26 Собствените му сътрапезници ще го погубят, войската му ще се разлее като наводнение и ще паднат много убити.
27 Тези двама царе ще замислят зло и на една трапеза ще говорят лъжливо. Но те няма да имат успех, защото краят няма да настъпи до определеното време.
28 Северният цар ще се отправи към земята си с голямо богатство и със замисъл, насочен срещу святия завет; той ще го осъществи и ще се върне в земята си.
29 В определеното време той пак ще тръгне против южните части, но вторият път няма да бъде като първия,
30 защото китимските кораби ще потеглят против него и той ще падне духом. След това ще се върне, ще насочи яростта си срещу святия завет и постъпвайки така, пак ще се споразумее с тези, които са готови да отстъпят от святия завет.
31 Изпратена от него войска, която ще потегли, ще оскверни крепостта на светилището на силата, ще отмени всекидневната жертва и ще постави мерзостта на запустението.
32 Той ще увлече с лъстивите си слова тези, които постъпват нечестиво против завета. Но тези, които са верни на своя Бог, ще устоят и съобразно това ще действат.
33 Мъдрите водачи на народа ще поучават мнозина, макар и за известно време да страдат от меч и огън, от плен и грабеж.
34 По време на страданието си ще получат известна помощ и мнозина ще се присъединят към тях, но само привидно.
35 Някои от мъдрите водачи ще претърпят страдания, за да бъдат подложени на изпитания, очистени и избелени с оглед на последното време, защото има още време до определения срок.
36 Този цар ще постъпва както си иска, ще се въздигне и възвеличи над всякакъв бог, ще започне да говори хулни думи за Бога на боговете. Той ще има успех, но само докато Божият гняв достигне пълната си мяра, защото ще се изпълни това, което е предопределено.
37 Той няма да почита боговете на предците си, както и любимото на жените божество, и изобщо никакъв бог, защото ще възвеличи себе си над всички.
38 Вместо това той ще въздава чест на бога на крепостите и ще почита със злато и сребро, с благородни камъни и скъпоценности това божество, непознато за предците му.
39 Той ще превземе силни крепости с помощта на чужд бог. Ще обсипе с почести онези, които го признаят, ще им даде власт над много хора и за награда ще им раздаде земя.
40 Към края на времето южният цар ще влезе в сражение с него. Северният цар ще се устреми като буря върху него с колесници, конници и много кораби, ще навлезе в областите, ще ги залее и ще премине през тях.
41 Ще нахлуе също и в обетованата земя, тогава ще паднат жертва десетки хиляди, а от ръката му ще се спасят само Едом, Моав и голяма част от амонците.
42 Ще простре ръката си върху различни страни; няма да се спаси и Египет.
43 Ще завладее златните и сребърните съкровища и всичките скъпоценности на Египет; дори ливийците и етиопците ще го съпровождат.
44 Обаче известия от изток и север ще го изплашат. Затова той ще потегли силно разярен, за да унищожава и да предава на смърт много хора.
45 Ще устрои великолепните си шатри между морето и преславната свещена планина; но въпреки това краят му ще го застигне и никой няма да му помогне.
© 2019 ERF Medien