Help

Библия, нов превод от оригиналните езици

Последни наставления

1 Настоявам в името на Бога и нашия Господ1 Иисус Христос, Който ще съди живи и мъртви, когато се яви и се възцари:
2 проповядвай словото, настоявай в подходящо и неподходящо време и без време, изобличавай, укорявай, увещавай с голямо търпение и поучавай по всякакъв начин.
3 Защото ще дойде време, когато хората няма да търпят здравото учение. Но водени от своите желания, ще си подберат учители да им гъделичкат слуха.
4 Тогава ще отвърнат слуха си от истината и ще се обърнат към измислиците.
5 Но ти внимавай във всичко, понасяй страдания, дело на благовестител върши, службата си изпълнявай докрай.

Апостолът в очакване на близката кончина

6 Защото аз вече ставам жертва, настъпи и моето време да си отида.
7 С добрия подвиг се подвизавах, пътя свърших, вярата опазих.
8 Вече ме очаква венецът на правдата, който ще ми даде в отредения ден Господ, праведният Съдия; и не само на мене, но и на всички, които очакват с любов Неговото явяване.
9 Побързай да дойдеш при мене скоро.
10 Защото Димас ме изостави, тъй като обикна сегашния свят и отиде в Солун; Крискент – в Галатия, а Тит – в Далмация.
11 Само Лука е с мене. Вземи Марк и го доведи със себе си, защото ми е полезен в служението.
12 Изпратих Тихик в Ефес.
13 Когато дойдеш, донеси връхната дреха, която оставих в Троада при Карп, както и книгите, особено пергаментите.
14 Ковачът Александър много зло ми стори. Господ да му въздаде според делата му!
15 Ти се пази от него, понеже той се възпротиви твърде много на думите ни.
16 При първата ми защита никой не се застъпи за мене – всички ме изоставиха. Дано не им се вмени за грях!
17 Но Господ застана пред мене и ме подкрепи, та чрез мене да се разпространи проповедта и да чуят всички езичници; и аз се избавих от устата на лъва.
18 И Господ ще ме избави от всяко лошо нещо и ще ме спаси в Своето небесно царство. На Него да бъде слава за вечни времена. Амин.

Заключителни поздрави

19 Поздрави Прискила и Акила, както и семейството на Онисифор.
20 Ераст остана в Коринт, а Трофим оставих болен в Милет.
21 Побързай да дойдеш преди зимата. Поздравяват те Евул, Пудент, Лин, Клавдия, а и всички братя.
22 Господ Иисус Христос да бъде с твоя дух. Благодатта да бъде с вас. Амин.
1 В някои ръкописи липсва: „нашия Господ“.
© 2019 ERF Medien