Schließen
“The Lord is risen…” Lk 24:34—only one of many good news on BibleServer. 25 € will help us to secure this years funding.
Help

Библия, нов превод от оригиналните езици

Поздрав и благослов

1 Павел, Силван и Тимотей до църквата в Солун, която е на Бога, нашия Отец, и на Господ Иисус Христос.
2 Благодат и мир на вас от Бога, нашия Отец, и от Господ Иисус Христос.

Идващият Божий съд

3 Трябва винаги да благодарим на Бога за вас, братя, както подобава, понеже вярата ви расте твърде много и взаимната обич между всички вас се увеличава.
4 Затова и ние се хвалим с вас в църквите на Бога заради вашето търпение и вашата вяра при всички гонения и страдания, които понасяте.
5 Това е доказателство, че Божият съд е справедлив и вие ще бъдете удостоени с Божието царство, за което и страдате.
6 Защото Божията справедливост е в това, да въздаде страдание на тези, които ви причиняват страдание,
7 а на вас, които страдате – успокоение заедно с нас, когато Господ Иисус се яви от небето със силните Си ангели,
8 за да накаже с огнен пламък онези, които не познават Бога и не се покоряват на благовестието на нашия Господ Иисус.
9 Те ще бъдат наказани с вечна погибел, отделени от лицето на Господа и от славата на Неговата сила,
10 когато Той дойде в онзи ден, за да бъде прославян от онези, които са Му се посветили, и да Му се удивляват, повярвали всички, както и вие, понеже повярвахте на нашето свидетелство.
11 Затова и се молим винаги за вас нашият Бог да ви направи достойни за Своя призив и да изпълни чрез Своята сила всяко ваше желание за добро и всяко дело на вярата.
12 Така името на нашия Господ Иисус Христос ще се прослави от вас и вие ще бъдете прославени от Него чрез благодатта на нашия Бог и на Господ Иисус Христос.
© 2019 ERF Medien