Help

Библия, нов превод от оригиналните езици

Постоянна готовност за Господния ден

1 А за времето и часа, братя, не се нуждаете да ви се пише,
2 защото вие сами добре знаете, че Господният ден ще дойде като крадец нощем.
3 Когато хората кажат: „В мир и безопасност сме“, тогава внезапно, както родилни болки бременна жена, ще ги връхлети гибел и никой няма да я избегне.
4 А вие, братя, не сте в тъмнината, та денят да ви изненада като крадец,
5 защото всички вие сте синове на светлината и синове на деня – не сме синове на нощта, нито на тъмнината.
6 И тъй, нека не спим, както другите, но да бъдем будни и трезви.
7 Онези, които спят, нощем спят; и които се опиват, нощем се опиват,
8 но ние сме синове на деня и нека бъдем трезви, като носим вярата и любовта като броня и надеждата за спасение като шлем,
9 защото Бог ни определи не за гнева Си, а за да придобием спасение чрез нашия Господ Иисус Христос,
10 Който умря за нас, така че будни ли сме, или спим, да живеем заедно с Него.
11 Затова се насърчавайте един друг и се подкрепяйте, както наистина постъпвате.

Заключителни наставления и поздрави

12 И ви молим, братя, да уважавате онези, които се трудят между вас, ръководят ви в името на Господа и ви наставляват.
13 Почитайте ги с неизмерима обич заради тяхното дело. Живейте в мир помежду си.
14 Призоваваме ви, братя – наставлявайте непорядъчните, утешавайте малодушните, подкрепяйте немощните, бъдете търпеливи към всички.
15 Гледайте никой да не отвръща на зло със зло, а винаги се стремете да правите добро, както помежду си, така и на всички други.
16 Винаги бъдете радостни,
17 непрестанно се молете,
18 за всичко благодарете. Това е Божията воля спрямо вас, последователите на Иисус Христос.
19 Духа не угасвайте.
20 Пророчествата не пренебрегвайте,
21 но всичко изпитвайте и към доброто се придържайте,
22 отбягвайте от всякакво зло.
23 И Сам Бог на мира да ви освети изцяло и да запази цялото ви същество – духа, душата и тялото – без порок при пришествието на нашия Господ Иисус Христос.
24 Онзи, Който ви призовава, е верен и ще стори това.
25 Братя, молете се и за нас.
26 Поздравете всички братя със свято целуване.
27 Заклевам ви в Господа да прочетете това послание на всички свети1 братя.
28 Благодатта на нашия Господ Иисус Христос да бъде с вас. Амин2.
1 В някои ръкописи липсва: „свети“.
2 В някои ръкописи липсва: „Амин“.
© 2019 ERF Medien