Schließen
“The Lord is risen…” Lk 24:34—only one of many good news on BibleServer. 25 € will help us to secure this years funding.
Help

Библия, нов превод от оригиналните езици

Потомци на Адам до Авраам

1 Адам, Сит, Енос,
2 Каинан, Малелеил, Яред,
3 Енох, Матусал, Ламех,
4 Ной, Сим, Хам и Яфет.
5 Синове на Яфет: Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мешех и Тирас.
6 Синове на Гомер: Аскеназ, Рифат и Тогарма.
7 Синове на Яван: Елиса, Тарсис, Китим и Доданим.
8 Синове на Хам: Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан.
9 Синове на Хуш: Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтеха. Синове на Раам: Шева и Дедан.
10 От Хуш се роди Нимрод, който беше велик по земята.
11 От Мицраим се родиха: Лудима, Анамима, Лехавима, Навтухима,
12 Патрусима, Каслухима, от когото произлязоха филистимците, и Кафторима.
13 От Ханаан се родиха Сидон, първородният му син и Хет,
14 а също йевусейците, аморейците, гергесейците,
15 евейците, арукейците, асенейците,
16 арвадците, цемарейците и аматейците.
17 Синовете на Сим: Елам, Асур, Арфаксад, Луд и Арам, а синове на Арам: Уц, Хул, Гетер и Мешех.
18 От Арфаксад се роди Сала, а от Сала се роди Евер.
19 И на Евер се родиха двама синове – името на единия беше Фалек1, защото в неговите дни земята беше разделена, а името на брат му беше Йоктан.
20 От Йоктан се родиха Алмодад, Шалеф, Хацармавет, Ярах,
21 Хадорам, Узал, Дикла,
22 Евал, Авимаил, Шева,
23 Офир, Хавила и Йовав. Всички те бяха Йоктанови синове.
24 Сим, Арфаксад, Сала,
25 Евер, Фалек, Рагав,
26 Серуг, Нахор, Тара,
27 Аврам, който се нарича и Авраам.

Потомци на Авраам

28 Синовете на Авраам: Исаак и Измаил.
29 Ето техните поколения: Навайот, първородният на Измаил, след него Кедар, Адбеел, Мивсам,
30 Мисима, Дума, Маса, Хадад, Тема,
31 Йетур, Нафиш и Кедма. Това са Измаиловите синове.
32 А ето синовете на Хетура, Авраамовата наложница: тя роди Зимран, Йокшан, Медана, Мадиам, Ишбак и Шуах. Синовете на Йокшан: Шева и Дедан.
33 Синовете на Мадиам: Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Елдага. Всички те са синове на Хетура.
34 И от Авраам се роди Исаак. А синове на Исаак бяха: Исав и Израил.
35 Синове на Исав: Елифаз, Рагуил, Йеус, Йеглом и Корей.
36 Синове на Елифаз: Теман, Омар, Цефо, Гатам, Кеназ, Тимна и Амалик.
37 Синовете на Рагуил: Нахат, Зерах, Шама и Миза.
38 Синовете на Сеир: Лотан, Шовал, Цивеон, Ана, Дишон, Ецер и Дишан.
39 Синовете на Лотан: Хори и Хемам; а сестра на Лотан беше Тимна.
40 Синовете на Шовал: Алеан, Манахат, Евал, Шефо и Онам. Синовете на Цивеон: Ая и Ана.
41 Син на Анов беше Дишон. Дишоновите синове: Хемдан, Ешбан, Итран и Херан.
42 Синовете на Ецер: Билхан, Зааван и Акан. Синовете на Дишан: Уц и Аран.

Владетели на Едом

43 Ето и царете, които царуваха в земята на Едом, преди да се възцари над израилтяните цар Бела, Веоровият син, а градът му се казваше Динхава.
44 А като умря Бела, след него се възцари Йовав, Зераховият син от Восора.
45 А като умря Йовав, след него се възцари Хушам, от земята на теманците.
46 А като умря Хушам, след него се възцари Хадад, Бедадовият син, който срази мадиамците на Моавското поле. Той беше в град Авив.
47 А като умря Хадад, след него се възцари Самла, от Масрека.
48 А като умря Самла, след него се възцари Саул, от Реховот, който е при реката.
49 А като умря Саул, след него се възцари Баал-Ханан, Ахборовият син.
50 А като умря Баал-Ханан, след него се възцари Хадар. Той беше от град Пау; жена му – Мехетавеел, дъщеря на Матред, Мезахавовата внучка.
51 А като умря Хадар, над Едом властваха племенните водачи Тимна, Алва, Йетет,
52 Оливема, Ела, Пинон,
53 Кеназ, Теман, Мивцар,
54 Магдиил, Ирам. Това бяха едомските водачи.
1 Евр. Фалек – този, който разделя.
© 2019 ERF Medien