Schließen
“The Lord is risen…” Lk 24:34—only one of many good news on BibleServer. 25 € will help us to secure this years funding.
Help

Библия, нов превод от оригиналните езици

Изворът на мъдростта

1 Всяка мъдрост е от Господа и с Него пребъдва за вечни времена.
2 Кой може да изброи морските песъчинки, дъждовните капки и дните на вечността?
3 Кой може да измери височината на небето, ширината на земята, морската бездна и мъдростта?
4 От всички тях най-напред се е явила мъдростта; разум и мъдрост съществуват от вечността1.
6 На кого бе разкрит коренът на мъдростта, кой прозря нейните намерения?2
8 Един е мъдър, внушаващ огромно страхопочитание – Онзи, Който седи на Своя престол.
9 Сам Господ създаде мъдростта, подложи я на изпитание, оцени я и изпълни с нея всичките Си дела.
10 Дари я на всяка плът, както бе отредил, но най-богато – на онези, които Го обичаха3.

Венецът на мъдростта

11 Страхопочитанието пред Господа е слава и чест, веселие и венец на радостта.
12 Страхопочитанието пред Господа изпълва сърцето с наслада, дава веселие, радост и дълъг живот4.
13 Който изпитва страхопочитание пред Господа, краят му ще е добър и в деня на смъртта си ще бъде благословен.
14 Начало на мъдростта е да изпитваш страхопочитание пред Господа и то съпътства вярващите от майчината им утроба.
15 Тя е свила завинаги здраво гнездо сред хората и ще се довери на потомството им.
16 Да имаш страхопочитание пред Господа – това е пълноценна мъдрост, напояваща с плодовете си хората.
17 Тя ще напълни цялата им къща с каквото желаят, а житниците им – със своите блага.
18 Венец на мъдростта е страхопочитанието пред Господа, което поражда мир и цветущо здраве5.
19 Господ я подложи на изпитание, оцени я, изпълни с разум и знание хората и прослави онези, които я притежават.
20 Корен на мъдростта е да имаш страхопочитание пред Господа, а клоните ѝ – дълъг живот6.

Врагът на мъдростта

22 Несправедливият гняв не може да бъде оправдан, понеже самата склонност на човек да се гневи е падение за него.
23 А търпеливият ще се въздържи, колкото е необходимо, но после това ще му донесе радост.
24 Той ще сдържа думите си, колкото е необходимо, и устата на вярващите ще споменават за неговото благоразумие.
25 В съкровищницата на мъдростта има разумни притчи, а за грешника страхопочитанието пред Бога е омразно.
26 Ако желаеш мъдростта, спазвай заповедите и Господ ще ти я дари,
27 защото страхопочитанието пред Господа е мъдрост и знание, а вярата и кротостта са Му най-приятни.
28 Не бъди недоверчив към страхопочитанието пред Господа и не пристъпвай към Него с раздвоено сърце.
29 Не бъди лицемерен пред хората, обмисляй думите си.
30 Не се превъзнасяй, за да не паднеш и сам да си навлечеш безчестие, защото Господ ще разкрие тайните ти помисли и ще те унизи сред насъбралия се народ, ако си пристъпил пред Господа не с боязън, а със сърце, пълно с коварство.
1 В някои гръцки ръкописи е добавено: „5 Извор на мъдростта е словото на Всевишния Бог, а нейните пътища са вечните заповеди“.
2 В някои гръцки ръкописи е добавено: „7 На кого бе открито разбирането на мъдростта, кой събра богатия ѝ опит?“
3 В някои гръцки ръкописи е добавено: „Любовта към Господа води към мъдрост, изпълнена със слава; Той я дарява на онези, които Го виждат, когато им се явява“.
4 В някои гръцки ръкописи е добавено: „Страхопочитанието пред Господа е дар от Него; то води към пътя на любовта“.
5 В някои гръцки ръкописи е добавено: „И двете са дар от Господа, защото носят добро чрез тях Той прави уважавани онези, които Го обичат“.
6 В някои гръцки ръкописи е добавено: „21 Страхопочитанието пред Господа прогонва греховете, а който остане при мъдростта, ще отклони всеки гняв“.
© 2019 ERF Medien