Schließen
“The Lord is risen…” Lk 24:34—only one of many good news on BibleServer. 25 € will help us to secure this years funding.
Help

Библия, нов превод от оригиналните езици

1 Соломоновата песен на песните.

Бъди мой цар Възлюбената

2 Нека ме целува, с целувки на устата си, защото неговите милувки са по-желателни от вино.
3 Благоуханни са твоите масла; името ти е като разлято миро. Затова те обичат момичетата.
4 Привлечи ме, нека побързаме след тебе; нека царят ме въведе в чертозите си – ще се възхищаваме и ще се радваме с тебе, ще хвалим твоите милувки повече от вино. Заслужено те обичат!

Призив към девойките от Йерусалим

5 Дъщери йерусалимски, почерняла съм, но съм хубава като шатри на Кидар, като Соломонови завеси.
6 Не ме гледайте, че съм почерняла, защото слънцето ме е обгорило. Синовете на моята майка ми се разгневиха, поставиха ме да пазя лозето, но моето собствено лозе не опазих.

Към любимия

7 Кажи ми ти, когото обича душата ми: къде пасеш стадото си? Къде пладнуваш и почиваш? Защо да съм като скитница край стадата на твоите другари?

Възлюбеният

8 Оприличил съм те на моя кобилка между фараонови колесници.

Разговор на обичащите се Хор

9 Ако не знаеш, о, най-хубава между жените, върви си след овците и си паси агънцата покрай пастирските шатри.
10 Прекрасни са твоите бузи под нанизи, твоята шия с огърлици.
11 Ще ти направим златни висулки със сребърни украшения.

Възлюбената

12 Докато царят беше на трапезата, моят народ излъчваше благоуханието си.
13 Моят възлюбен е като китка смирна, поставена между гърдите.
14 Моят възлюбен е за мене като китка кипър в лозята на Ен-Геди.

Възлюбеният

15 Ето ти си хубава, моя мила, хубава си! Твоите очи са като на гълъби.

Възлюбената

16 О, колко си хубав, мой мили и възхитителен! И леглото ни е в зеленина.

Възлюбеният

17 Гредите над нас са кедри, кипарисите над нас са като покривни греди на спалнята.
© 2019 ERF Medien