Schließen
“The Lord is risen…” Lk 24:34—only one of many good news on BibleServer. 25 € will help us to secure this years funding.
Help

Библия, нов превод от оригиналните езици

1 Слово на Господа, което беше отправено към Осия, син на Беери, когато Озия, Йоатам, Ахаз и Езекия бяха царе в Юдея, а Йеровоам, син на Йоас, беше цар в Израил.

Бракът на Осия и децата му

2 Начало на словото на Господа към Осия. Господ каза на Осия: „Иди, вземи си жена блудница и имай деца от блудство; защото тая земя като блудница отстъпи от Господа.“
3 Тогава Осия отиде и взе за жена Гомер, дъщеря на Дивлаим; и тя зачена и му роди син.
4 Господ каза: „Дай му името Изреел, защото ще се мине още малко и Аз ще отмъстя на дома на Ииуй за кръвта, пролята в Изреел, и ще сложа край на царството на дома на Израил;
5 в онзи ден ще съкруша лъка на Израил в долината Изреел.“
6 Когато Гомер зачена пак и роди дъщеря, Господ каза на Осия: „Дай ѝ името Лорухама1, защото Аз вече няма да проявя милост към дома на Израил и няма да им простя.
7 А към дома на Юдея ще проявя милост и ще ги спася чрез техния Господ Бог, а няма да ги спася с лък, нито с меч, нито с война, нито с коне и конници.“
8 Когато отби Лорухама, Гомер зачена и роди син.
9 Господ каза: „Дай му името Лоами2, защото вие не сте вече Мой народ и Аз няма да бъда вече ваш Бог.“
1 Евр. Лорухама – такава, над която не е проявена милост.
2 Евр. Лоами – не Мой народ.
© 2019 ERF Medien