Schließen
“The Lord is risen…” Lk 24:34—only one of many good news on BibleServer. 25 € will help us to secure this years funding.
Help

Библия, нов превод от оригиналните езици

Увод

1 Слова и дела на Йеремия, син на Хелкия, един от свещениците, който живееше в Анатот във Вениаминовата земя,
2 на когото Господ говори в дните на юдейския цар Йосия, син на Амон, в тринадесетата година от царуването му,
3 а също по времето на юдейския цар Йоаким, син на Йосия, до единадесетата година на юдейския цар Седекия, син на Йосия, до отвеждането в плен на Йерусалим в петия месец.

Господ призовава Йеремия

4 И Господ ми каза:
5 „Избрах те, преди да те създам в майчината утроба, и те определих, преди да се родиш. Поставих те за пророк на народите.“
6 Тогава казах: „Ах, Господи Боже, ето не умея да говоря, защото съм млад.“
7 Но Господ ми каза: „Не казвай: ‘Аз съм млад’; ще отидеш при всеки, при когото те изпратя, и ще говориш всичко, което ти заповядвам.
8 Не се страхувай, защото Аз съм с тебе, за да те избавям – казва Господ.“
9 Тогава Господ протегна ръката Си и докосна устните ми. И Господ ми каза: „Ето вложих Своите слова в твоята уста.
10 Виж, поставих те днес над народите и над царствата, да изкореняваш и да разоряваш, да погубваш и да разрушаваш, да съзиждаш и да насаждаш.“

Потвърждение на призоваването и пратеничеството

11 И Господ ме попита: „Какво виждаш ти, Йеремия?“ Тогава отговорих: „Аз виждам бадемов клон.“
12 Тогава Господ ми каза: „Правилно си видял, защото Аз бдя да се изпълни словото Ми.“
13 И Господ втори път изрече слово към мене: „Какво виждаш ти?“ Тогава казах: „Виждам врящ котел, наклонен откъм север.“
14 И Господ ми каза: „От север ще се появи внезапно бедствие върху жителите на страната.
15 Защото ето ще призова всички племена на северните царства, казва Господ. Тогава ще дойдат и всеки ще постави престола си при входа на портите на Йерусалим и срещу всичките му стени, които го заобикалят, и срещу всички юдейски градове.
16 И ще произнеса Своите присъди за всичките им беззакония, тъй като Ме изоставиха и принасяха жертви на други богове, и се покланяха на изделия на своите ръце.
17 Обаче ти препаши слабините си и се приготви да им кажеш всичко, което Аз ти заповядвам. Не се плаши от тях, за да не те поразя пред очите им.
18 А ето Аз те правя днес като укрепен град, като железен стълб и като медни стени против цялата тази страна, против царете на Юдея, против князете ѝ, против свещениците ѝ и против народа на тази страна.
19 Те ще воюват против тебе, но няма да те победят, защото Аз съм с тебе, за да те избавям“ – казва Господ.
© 2019 ERF Medien