Schließen
“The Lord is risen…” Lk 24:34—only one of many good news on BibleServer. 25 € will help us to secure this years funding.
Help

Библия, нов превод от оригиналните езици

Величието на въплътения Божий Син

1 Бог, Който много пъти и по много начини е говорил в миналото на нашите предци чрез пророците,
2 в тези последни дни Той ни говори чрез Сина. Него е поставил за наследник на всичко, чрез Него е създал и света.
3 Той е сияние на славата на Бога и образ на Неговата същност, и държи всичко чрез могъщото Си слово. А след като чрез Себе Си1 очисти греховете ни, седна отдясно на величествения Отец във висините.

Божият Син превъзхожда ангелите

4 И Той стои толкова по-горе от ангелите, колкото по-достойно в сравнение с тях е името, което е наследил.
5 Защото никога на никого от ангелите Бог не е казал: „Ти си Мой Син. Аз днес Те родих.“ И още: „Аз ще Му бъда Отец, а Той ще Ми бъде Син.“
6 Когато въведе Първородния във вселената, също каза: „Нека се преклонят пред Него всички Божии ангели.“
7 За ангелите се казва: „Ти правиш ангелите Си ветрове и служителите Си – пламъци на огън“,
8 а за Сина: „Престолът Ти, Боже, е вечен и жезълът на правдата е жезъл на Твоето царство.
9 Ти обикна правдата и намрази беззаконието. Затова, Боже, Твоят Бог Те помаза с елей на радост повече от тези, които Ти принадлежат“.
10 И още: „В началото Ти, Господи, сътвори основите на земята и небесата са създание на Твоите ръце.
11 Те ще загинат, а Ти ще пребъдеш, те всички ще овехтеят като дреха
12 и Ти ще ги смениш като облекло – и ще се променят; но Ти винаги си Същият и Твоите години няма да се свършат.“
13 А на кого от ангелите Бог е казал някога: „Седи от дясната Ми страна, докато поставя Твоите врагове за подножие на нозете Ти“?
14 Нима ангелите не са духове за служение, изпращани да помагат на онези, които ще наследят спасение?
1 В някои ръкописи липсва: „чрез Себе Си“.
© 2019 ERF Medien