Schließen
“The Lord is risen…” Lk 24:34—only one of many good news on BibleServer. 25 € will help us to secure this years funding.
Help

Библия, нов превод от оригиналните езици

Даниил и трима младежи, негови сънародници в двореца на Навуходоносор

1 През третата година от управлението на юдейския цар Йоаким вавилонският цар Навуходоносор потегли към Йерусалим и го обсади.
2 Господ предаде под негова власт юдейския цар Йоаким, както и част от съдовете на Божия дом. Той ги отнесе в земята Сенаар в дома на своите богове и ги постави в съкровищницата на боговете си.
3 Тогава царят заповяда на Асфеназ, началник на царедворците му, да доведе няколко от израилските младежи от царски произход или поне от благородно потекло.
4 Те трябваше да бъдат без никакъв телесен недостатък, красиви на вид, притежаващи мъдрост, разбиращи от науки, способни да служат в царските палати, за да се обучават на халдейски книги и език.
5 Царят им определи за всеки ден храна от царската трапеза, както и вино, което сам пиеше. Те трябваше да бъдат обучавани три години и тогава да постъпят на служба при царя.
6 Измежду тях юдеи бяха Даниил, Анания, Мисаил и Азария.
7 Началникът на царедворците им даде други имена: на Даниил – Валтасар, на Анания – Седрах, на Мисаил – Мисах и на Азария – Авденаго.
8 Даниил реши в себе си да не се осквернява с ястията, които бяха определени от царя, и с виното, което царят пиеше. Затова той помоли началника на царедворците да не го принуждава да се осквернява.
9 Бог направи така, че Даниил да намери благоволение и милост у началника на царедворците.
10 Но началникът на царедворците каза на Даниил: „Боя се от господаря си, царя, който ви определи храната и питието. Той може да намери, че изглеждате по-слабовати, отколкото младежите, ваши връстници. Така вие ще изложите главата ми на опасност пред царя.“
11 Тогава Даниил каза на възпитателя, на когото началникът на царедворците бе поверил Даниил, Анания, Мисаил и Азария:
12 „Направи опит над служителите си в продължение на десет дена: нека ни дават растителна храна и вода за пиене.
13 После сравни как изглеждаме ние и онези младежи, които се хранят от царската храна, а след това постъпи със служителите си, както намериш за добре.“
14 Възпитателят възприе това предложение и направи опит с тях в продължение на десет дена.
15 След десетте дена те изглеждаха по-здрави и по-пълни от всички онези младежи, които се хранеха с царските ястия.
16 Оттогава възпитателят отнемаше тяхното ястие и виното за пиене, а на тях даваше само растителна храна.
17 Затова Бог надари тези четирима младежи със знание и разбиране на всяка книга и мъдрост, а на Даниил даде освен това дарба да разбира всякакви видения и сънища.
18 След като приключи времето, което царят беше определил да въведат младежите в двореца, началникът на царедворците ги представи пред Навуходоносор.
19 Царят беседва с тях и намери, че Даниил, Анания, Мисаил и Азария превъзхождат всички младежи. Така те постъпиха на служба при царя.
20 Всеки път, когато царят ги питаше за неща, за които се изискваха мъдрост и разум, намираше ги за десет пъти по-добри от всички вълшебници и гадатели, които живееха в цялото му царство.
21 Така Даниил доживя до първата година от управлението на цар Кир.
© 2019 ERF Medien