Schließen
“The Lord is risen…” Lk 24:34—only one of many good news on BibleServer. 25 € will help us to secure this years funding.
Help

Библия, нов превод от оригиналните езици

Сътворението

1 В начало Бог сътвори небето и земята.
2 А земята тогава беше безформена и пуста, тъмнина обгръщаше бездната и Божият Дух се носеше над водите.
3 Бог каза: „Да бъде светлина.“ И се появи светлина.
4 И Бог видя, че светлината е добро нещо, и Той отдели светлината от тъмнината.
5 И Бог нарече светлината ден, а тъмнината нарече нощ. Така настана вечер, настана утро – ден един.
6 И Бог каза: „Нека има предел посред водите, който да отделя вода от вода.“
7 И Бог създаде предела, и отдели водата, която беше под предела, от водата над предела.
8 Бог нарече предела небе. Така настана вечер, настана утро – втори ден.
9 И Бог каза: „Нека водата под небето се събере на едно място и да се появи сушата.“ И стана така.
10 Бог нарече сушата земя, а събраните води – морета. И Бог видя, че това е нещо добро.
11 И каза Бог: „Нека земята произведе свежа зеленина, растения, които дават семе, и дървета, които раждат плод, чието семе е в него, според вида си по земята.“ И така стана.
12 Земята произведе свежа зеленина, растения, които дават семе, и дървета, които раждат плод, чието семе е в него, според вида си. И Бог видя, че това е добро нещо.
13 Така настана вечер, настана утро – трети ден.
14 И Бог каза: „Нека има светила по небесния предел и да разграничават ден и нощ, и да са знаци за годишни времена, за дни и за години,
15 и те да бъдат светила на небесния предел, за да светят на земята.“ И стана така.
16 И Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило да определя деня и по-малкото светило да определя нощта, както и звездите.
17 И Бог ги постави на небесния предел, за да светят на земята,
18 да определят деня и нощта и да отделят светлина от тъмнина. И Бог видя, че това беше добро нещо.
19 Така настана вечер, настана утро – четвърти ден.
20 И Бог каза: „Нека водите произведат множество живи същества и птици да полетят над земята и към небесния предел.“
21 И Бог сътвори големите морски животни и всякакъв вид живи същества, които пълзят и каквито водите произведоха, и всякакви крилати птици. И Бог видя, че това е добро.
22 И Бог ги благослови с думите: „Плодете се и се размножавайте, и пълнете водите и моретата, и птиците да се размножават по земята.“
23 Така настана вечер, настана утро – пети ден.
24 И Бог каза: „Нека земята произведе живи същества според вида им: добитък, влечуги и земни зверове според вида им.“ И стана така.
25 И Бог създаде земните зверове според вида им, различен по вид добитък, влечуги и земни зверове според вида им. И Бог видя, че това е добро.
26 След това Бог каза: „Да сътворим човека по Наш образ, по Наше подобие; и нека властва над рибите в морето, над птиците в небето, над добитъка и над цялата земя, над всички влечуги, които пълзят по земята.“
27 И Бог сътвори човека по Свой образ, по Божия образ го сътвори, мъж и жена ги сътвори.
28 И Бог ги благослови с думите: „Плодете се и се размножавайте, пълнете земята и я обладавайте, и владейте над рибите в морето, над птиците в небето и над всичките живи същества, които пълзят по земята.“
29 И Бог каза: „Ето давам ви за храна всяко растение по земята, което дава семе, и всяко дърво, което дава плод,
30 а на всички животни по земята и на всички птици в небето, и на всяко живо същество, което пълзи по земята, давам за храна всяка зеленина и трева.“ Така и стана.
31 И Бог видя всичко, което Той създаде; и ето то беше твърде добро. И настана вечер, настана утро – шести ден.
© 2019 ERF Medien