Schließen
“The Lord is risen…” Lk 24:34—only one of many good news on BibleServer. 25 € will help us to secure this years funding.
Help

Библия, нов превод от оригиналните езици

Божият съд над езическите народи

1 Думи на Амос, един от пастирите на Текоа, които той получи във видение за Израил, когато управляваше юдейският цар Озия и в дните на израилския цар Йеровоам, син на Йоас, две години преди земетресението:
2 „Господ ще зареве от Сион и гласът Му ще се издигне от Йерусалим; ще увехнат пасбищата, използвани от пастирите, а върхът на Кармил ще изсъхне.“
3 Така казва Господ: „Заради три, заради четири престъпления на Дамаск няма да отменя наказанието му, защото вършея Галаад с железни дикани.
4 Но ще изпратя огън в дома на Азаил, за да погълне той дворците на Венадад.
5 Аз ще разбия резетата на Дамаск, ще унищожа жителите на долината Авен и онзи, който държи скиптъра в дома на Еден, а арамейският народ ще потегли в плен към Кир.“
6 Така казва Господ: „Заради три, заради четири престъпления на Газа няма да отменя наказанието ѝ, защото жителите ѝ отвлякоха в плен цели селища, за да ги предадат на Едом.
7 Но ще изпратя огън срещу стените на Газа и той ще погълне дворците ѝ.
8 Ще избия жителите на Азот, а от Аскалон този, който държи меча. Тогава ще простра ръката си срещу Екрон и ще загине остатъкът от филистимците.“
9 Така казва Господ: „Заради три, заради четири престъпления на Тир няма да отменя наказанието му, защото жителите му предадоха цели селища в плен на Едом и не си спомниха за братския съюз.
10 Но ще изпратя огън срещу стените на Тир и той ще погълне дворците му.“
11 Така казва Господ: „Заради три, заради четири престъпления на Едом няма да отменя наказанието му, защото преследваше брат си с меч и потъпка родството си. Неговата ярост постоянно го разкъсваше и гневът му не го изоставяше.
12 Но ще изпратя огън върху Теман и той ще погълне дворците на Восор.“
13 Така казва Господ: „Заради три, заради четири престъпления на амонците няма да отменя наказанието им, защото разпаряха бременни жени в Галаад, за да разширят територията си.
14 Но ще запаля огън в стените на Рава и той ще погълне дворците ѝ под бойния вик в деня на битката и сред вихъра в деня на бурята.
15 А царят им, заедно с него и князете му, ще отидат в плен.“
© 2019 ERF Medien