Hjälp

Nya Levande Bibeln

Det sjunde sigillet bryts. De sju trumpeterna

1 När Lammet bröt det sjunde sigillet, blev det alldeles tyst i himlen, och tystnaden varade i ungefär en halvtimme.
2 Sedan fick jag se de sju änglarna som står inför Gud, och de fick var sin trumpet.
3-4 Och en annan ängel kom och ställde sig vid altaret med en rökelseskål av guld, och han fick mycket rökelse. Den skulle han offra på altaret av guld framför tronen, tillsammans med de böner och den tillbedjan som sänts upp från de människor som tillhör Gud. Och lukten av rökelsen, som offrades tillsammans med dessa människors böner och tillbedjan, steg upp till Gud från skålen i ängelns hand.1
5 Ängeln fyllde sedan rökelseskålen med eld från altaret, och kastade ner den på jorden. Och genast började det blixtra och mullra av åska, och det blev jordbävning.

Sex änglar blåser i sina trumpeter

6 Sedan gjorde sig de sju änglarna beredda att blåsa i sina sju trumpeter.
7 Den första ängeln blåste i sin trumpet, och då kom hagel och eld blandat med blod och föll ner över jorden. Elden brände upp en tredjedel av jorden, och alla träd och all växtlighet brändes upp på den delen.
8-9 Sedan blåste den andra ängeln i sin trumpet, och då kastades något som såg ut som ett stort brinnande berg ner i havet. Berget förvandlade en tredjedel av havet till blod, och det dödade allt levande och förstörde alla fartyg på den delen av havet.
10 Den tredje ängeln blåste nu i sin trumpet, och då kom en stor flammande stjärna från himlen och föll ner på en tredjedel av floderna och vattenkällorna.
11 Stjärnan kallades ”Bitterhet”, för den förgiftade en tredjedel av allt vattnet på jorden och många människor dog sedan de druckit av det.
12 Efter det blåste den fjärde ängeln i sin trumpet, och då skadades solen och månen och stjärnorna, så att de inte lyste under en tredjedel av tiden. Det fanns inget solljus under en tredjedel av dagen, och under en tredjedel av natten lyste varken månen eller stjärnorna.
13 Sedan såg jag en ensam örn flyga mitt över himlen, och jag hörde den ropa med hög röst: ”Olycka, olycka, olycka ska drabba alla dem som bor på jorden, när de tre sista änglarna nu ska blåsa i sina trumpeter.”
1 8:3-4 Rökelsen från ängeln gjorde att Gud accepterade människornas bön och tillbedjan.
© 2018 ERF Medien