Hjälp

Nya Levande Bibeln

Lammet och bokrullen med sju sigill

1 Sedan såg jag att han som satt på tronen hade en bokrulle i högra handen. Den hade text på båda sidor och var förseglad med sju sigill.
2 En väldig ängel frågade nu med hög röst: ”Vem är värdig att bryta sigillen och öppna bokrullen?”
3 Men ingen i hela himlen eller på jorden eller under jorden hade rätt att öppna bokrullen och läsa den.
4 Och jag grät av besvikelse, eftersom det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen och läsa den.
5 Men en av de 24 himmelska ledarna sa till mig: ”Gråt inte, för lejonet av Judas stam, arvingen till kung Davids tron,1 har segrat. Han kan bryta de sju sigillen och öppna bokrullen.”
6 Då tittade jag upp och fick se ett lamm2. Det stod framför tronen och mitt ibland de fyra levande varelserna och de 24 himmelska ledarna, och det såg ut som om det hade blivit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon, två olika symboler för Guds sjufaldiga Ande, som har sänts ut över hela jorden.
7 Lammet steg nu fram till honom som satt på tronen och tog emot bokrullen från hans högra hand.
8 Och när Lammet tog emot bokrullen, föll de fyra levande varelserna och de 24 himmelska ledarna ner inför Lammet och hyllade det. Alla hade varsin harpa och en guldskål fylld med rökelse, som är en symbol för de böner och den tillbedjan som sänts upp från de människor som tillhör Gud.
9 Och de sjöng en ny sång med texten:”Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, för du har blivit slaktad, och med din död och ditt blod har du friköpt människor åt Gudfrån alla stammar och språk och folk och länder.
10 Och du har gjort dem till ett nytt folk som tillhör Gud, så att de ska tjäna honom som präster och regera på jorden.”
11 Sedan hörde jag en stor kör av änglar, och jag fick se dem stå runt tronen och de fyra levande varelserna och de 24 himmelska ledarna. De var så många att det var omöjligt att räkna dem.
12 Och de sjöng med väldig kraft:”Värdig är Lammet som blev slaktat. Vi hyllar och ärar honom för hans makt, rikedom, vishet och styrka. Honom vill vi lovsjunga.”
13 Sedan hörde jag allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och i havet ropa:”Lovsången och äran och härligheten och maktentillhör honom som sitter på tronen och Lammet i all evighet.”
14 Och de fyra levande varelserna sa: ”Ja, det är sant!”3 Och de 24 himmelska ledarna föll ner och tillbad.
1 5:5 Lejonet av Juda och arvingen till Davids tron är titlar på Messias, den utlovade kungen. Det handlar alltså om Jesus.
2 5:6 Sju var fullkomlighetens tal. Guds sjufaldiga Ande (på grekiska: Guds sju andar) kan vara ett sätt att beskriva Guds fullkomliga Ande, eller de många olika sätt som Guds Ande verkar på.
3 6:14 I grundtexten: Amen!
© 2018 ERF Medien