Hjälp

Nya Levande Bibeln

Brevet till församlingen i Sardes

1 Skriv till ängeln1 för församlingen i Sardes:’Detta är ett budskap från honom som har Guds sjufaldiga Ande och de sju stjärnorna. Han säger till församlingen: Jag känner till allt om era liv. Jag vet att ni är kända som en levande församling, men ni är döda!
2 Vakna därför upp och stärk det lilla liv som finns kvar, för allt håller på att dö! Jag har sett att era handlingar inte stämmer med Guds vilja.
3 Tänk på hur det var i början, när ni fick höra Guds budskap och trodde på det. Håll stadigt fast vid budskapet och vänd om till mig igen, för om ni inte vaknar, ska jag komma över er lika plötsligt och oväntat som en tjuv och straffa er.
4 Men det finns trots allt några hos er i Sardes församling som inte har fläckat sina kläder med världens synd och smuts. De ska vandra med mig i vita kläder2, för de har förtjänat det.
5 Ja, den som segrar över ondskan ska få vita kläder, och jag ska inte stryka hans namn ur livets bok3 utan ska förklara inför min Far och inför hans änglar att den personen tillhör mig.
6 Lyssna noga och försök att förstå vad Guds Ande säger till församlingarna!’

Brevet till församlingen i Filadelfia

7 Skriv till ängeln4 för församlingen i Filadelfia:’Detta är ett budskap från honom som är helig och sann och har kung Davids nyckel. När han öppnar, kan ingen stänga, och när han stänger, kan ingen öppna. Han säger till församlingen:
8 Jag känner till allt om era liv. Och nu har jag öppnat en dörr för er, som ingen kan stänga. Ni är inte starka, men ni har hållit fast vid budskapet om mig och har inte förnekat er tro.
9 Lyssna! Jag ska låta några komma till er från Satans synagoga5, från dessa som påstår att de är judar och Guds folk men ljuger och inte är det. Och de ska tvingas falla ner inför er och erkänna att jag älskar er.
10 Ni har följt mitt bud om att vara uthålliga, och därför ska jag rädda er från den tid av stora plågor som ska komma över världen för att sätta alla människor på prov.
11 Jag kommer snart! Håll fast vid er tro, så att ingen tar ifrån er det eviga livets segerkrans.
12 Den som segrar över ondskan ska jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han behöver aldrig mer lämna det. Jag ska skriva min Guds namn och mitt nya namn på honom och göra honom till medborgare i min Guds stad, det nya Jerusalem, som snart kommer ner från himlen, från min Gud.
13 Lyssna noga och försök att förståvad Guds Ande säger till församlingarna.’

Brevet till församlingen i Laodikeia

14 Skriv till ängeln6 för församlingen i Laodikeia:’Detta är ett budskap från honom som man kan lita på, från honom som troget berättar sanningen, härskaren över Guds skapelse. Han säger till församlingen:
15 Jag känner till allt om era liv. Ni varken älskar mig eller hatar mig! Jag önskar att ni gjorde det ena eller det andra.
16 Men eftersom ni bara är allmänt ointresserade, och varken är för mig eller emot mig, så ska jag stöta bort er!
17 Ni säger: ’Vi är rika! Vi har det materiellt bra, och har inte behov av något annat!’ Ni inser inte att ni, andligt sett, är eländiga och bedrövliga och fattiga och blinda och nakna.
18 Jag vill därför ge er ett råd: Kom och köp av mitt guld, som har renats i eld, så att ni blir verkligt rika. Köp rena, vita kläder av mig, så att ni inte behöver gå nakna och skämmas. Kom och köp salva hos mig, så att ni kan smörja era ögon och få synen tillbaka.7
19 Jag tillrättavisar och fostrar alla som jag älskar. Vänd därför om och lev helhjärtat för mig igen!
20 Nu står jag vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag komma in till honom, och vi ska äta tillsammans som vänner.
21 Den som segrar över ondskan, ska få sitta bredvid mig på min tron, på samma sätt som jag sitter bredvid min Far på hans tron, eftersom jag har vunnit seger.
22 Lyssna noga och försök att förstå vad Guds Ande säger till församlingarna!’ ”
1 3:1 Sju var fullkomlighetens tal. Guds sjufaldiga Ande (på grekiska: Guds sju andar) kan vara ett sätt att beskriva Guds fullkomliga Ande, eller de många olika sätt som Guds Ande verkar på. De sju stjärnorna/församlingarna kan syfta på alla församlingar.
2 3:4 Vita kläder är en bild på att vara skuldfri inför Gud.
3 3:5 Ett register över alla som får evigt liv. Jämför Andra Moseboken 32:32 och Psaltaren 69:29.
4 3:7 Jesus har fått kung Davids makt och myndighet.
5 3:9 Synagogan är judarnas gudstjänstlokal eller den församling som möts där.
6 3:14 Eller: ursprunget till.
7 3:18 Laodikeia var provinsens rikaste stad, berömt för sina banker, sin textiltillverkning och sina mediciner.
© 2018 ERF Medien