Hjälp

Nya Levande Bibeln

Floden med livets vatten

1 Han visade mig sedan en flod med livets vatten, glittrande som kristall, och den kom från Guds och Lammets tron och
2 flöt fram mitt i den stora gatan. På båda sidor om floden växte livets träd, som bär frukt tolv gånger om året och ger skörd varje månad, och bladen från träden är läkemedel för alla folk.1
3 Inget som Gud har dömt att gå under ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska stå i staden, och hans tjänare ska tillbe honom.
4 De ska se hans ansikte, och hans namn ska stå skrivet på deras pannor.
5 Det ska aldrig mer bli mörkt, och ingen behöver längre några lampor eller solens ljus, för Herren Gud ska lysa över dem. Och de ska regera i all evighet.
6 Efter det sa ängeln till mig: ”Mitt budskap är trovärdigt och sant. Herren Gud, som ger sitt budskap till profeterna, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart måste hända.”

Jesus kommer snart

7 ”Se”, säger Jesus, ”jag kommer snart! Lycklig är den som tar vara på det budskap från Gud som finns nedskrivet i den här boken.”
8 Det var jag, Johannes, som fick höra och se allt detta. Och när jag hade hört och sett allt föll jag ner för att hylla ängeln som hade visat det för mig,
9 men han sa: ”Nej, gör inte det! Jag är bara Guds tjänare, precis som du och de andra profeterna som framfört Guds budskap, och precis som alla de som tar vara på det som står i den här boken. Det är Gud du ska tillbe.”
10 Och han sa till mig: ”Hemlighåll inte budskapet från Gud som du har skrivit ner i den här boken, för det dröjer inte länge förrän allt detta går i uppfyllelse.
11 Under ännu en tid får den som är ond fortsätta att vara ond, och den som syndar fortsätta att synda. Men den som är god fortsätter att vara god, och den som lever helt för Gud fortsätter att leva helt för Gud.”
12 ”Se”, säger Jesus, ”jag kommer snart, och jag har med mig lön som ska delas ut till var och en efter hans gärningar.
13 Jag är alfa och omega,2 den förste och den siste, början och slutet på allting.”
14 Lyckliga är de som tvättar sina kläder rena,3 för de ska få rätt att äta av frukten från livets träd och gå in genom stadens portar.
15 Men utanför står de som har vänt Gud ryggen, de som har sysslat med magi och ockultism, de som har ägnat sig åt sexuell lössläppthet, mördarna, avgudadyrkarna och alla som har älskat lögnen och levt sitt i liv i lögn.
16 ”Jag, Jesus, har sänt min ängel till er för att berätta om detta för församlingarna. Jag är kung Davids ättling och arvingen till hans tron. Jag är den strålande morgonstjärnan.4
17 Guds Ande och bruden5 säger: ”Kom!” Och när du hör det ska du också säga: ”Kom!” Du som är törstig, kom, för den som vill får dricka av livets vatten helt gratis.
18 Men jag vill varna alla som lyssnar till budskapet från Gud i den här boken: Om någon lägger till något till det som är skrivet, ska Gud låta honom drabbas av alla de plågor som det står om i boken.
19 Och om någon tar bort något från det budskap Gud har framfört i boken, ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och den heliga staden, som det står om i boken.
20 Han som intygar detta säger: ”Ja, jag kommer snart!”Ja, det är sant!6 Kom, Herre Jesus!
21 Med önskan om att Herren Jesus godhet och kärlek ska följa er alla.
1 22:2 Jämför Första Moseboken 2:9 och Hesekiel 47:12.
2 22:13 Alfa och omega är första och sista bokstaven i det grekiska alfabetet.
3 22:14 Att tvätta sina kläder är att bli skuldfri inför Gud genom tron på att Jesus tog straffet för människornas synder då han dog och offrade sitt blod. Jämför 7:14.
4 22:16 ”Davids ättling och arvingen till hans tron” är en titel på Messias, den utlovade kungen. ”Morgonstjärnan” var en symbol för seger och makt.
5 22:17 ”Livets vatten” är en bild på det eviga livet. Jämför Psaltaren 36:10.
6 22:20 I grundtexten: Amen!
© 2018 ERF Medien