Hjälp

Nya Levande Bibeln

Draken binds för 1 000 år

1 Efter det fick jag se en ängel komma ner från himlen. Han hade nyckeln till den bottenlösa avgrunden och en tung kedja i sin hand.
2 Och han grep draken, den gamle ormen, som är djävulen eller Satan,1 och band honom för 1 000 år.
3 Sedan kastade ängeln ner honom i den bottenlösa avgrunden och låste den och förseglade den med ett sigill, så att han inte kunde bedra folken förrän de 1 000 åren hade gått. Men efter det måste han släppas ut igen för en kort tid.
4 Jag såg också troner, och på dem satte sig de som hade fått rätt att döma. Dessa som jag såg, var själarna av de människor som hade halshuggits för att de hade spridit Guds budskap om Jesus. De hade inte tillbett odjuret2 eller dess bild och hade inte tagit emot dess märke på sina pannor eller sina händer. Dessa människor fick liv igen och regerade med Kristus, den utlovade kungen, i 1 000 år,
5 men resten av de döda blev inte levande igen förrän de 1 000 åren var över. Detta är den första uppståndelsen.
6 Lyckliga är de som tillhör Gud och som får vara med om den första uppståndelsen. Den andra döden3 kan inte skada dem, utan de ska vara präster som tjänar Gud och Kristus, den utlovade kungen, och ska regera med honom i 1 000 år.

Satan får sitt straff

7 När de 1 000 åren är över ska Satan släppas lös ur sitt fängelse.
8 Han ska då gå ut och bedra folk från jordens alla hörn, de som kallas Gog och Magog,4 och samla dem till strid. Och de ska vara lika många som sanden i havet.
9 Jag såg hur de drog fram över hela jorden och omringade den stad som Gud älskar, den plats där de människor som tillhör Gud hade samlats. Men eld från himlen föll ner och utplånade dem.
10 Och djävulen som bedrog dem kastades ner i samma sjö av eld och svavel som odjuret och den falska profeten5, och där ska de plågas dag och natt i all evighet.

Guds dom

11 Sedan såg jag en stor vit tron och honom som sitter på den. Och när han visade sig försvann jorden och himlen, de fanns inte mer.
12 Jag såg också de döda, både högt uppsatta personer och vanligt folk. De stod inför Gud, och böcker öppnades. Även en annan bok öppnades, och det var livets bok6. De döda dömdes sedan efter vad som stod i de första böckerna, för där fanns alla deras gärningar nedskrivna.
13 Havet gav tillbaka de döda som fanns i det, och de dödas värld7 gav tillbaka de döda som fanns i den, och var och en dömdes efter sina gärningar.
14 Sedan kastades de dödas värld i den brinnande sjön. Detta är den andra döden, den brinnande sjön.
15 Och var och en som inte hade sitt namn skrivet i livets bok kastades i den brinnande sjön.
1 20:2 ”Djävulen” är grekiska, ”Satan” är hebreiska. Båda orden betyder ”anklagare”.
2 20:4 Odjuret finns beskrivet i 13:1‑10.
3 20:6 Förklaringen finns i v.14.
4 20:8 Antagligen en symbolisk bild för alla fiender till Guds folk. Jämför Hesekiel 38‑39.
5 20:10 Odjuret och den falska profeten finns beskrivna i kap.13, där den falska profeten kallas ”det andra odjuret”.
6 20:12 Ett register över alla som får evigt liv. Jämför Andra Moseboken 32:32 och Psaltaren 69:29.
7 20:13 På grekiska: Hades.
© 2018 ERF Medien