Hjälp

Nya Levande Bibeln

Segerjubel i himlen

1 Efter det hörde jag något som lät som starka röster från en stor skara människor i himlen, och de sa: ”Hylla Gud!1 Vår Gud har räddat oss! Han har visat sin ära och makt,
2 genom att döma sant och rättvist. Han har dömt den prostituerade kvinnan, den stora staden som förstörde världen med sin sexuella lössläppthet, och han har hämnats på henne för morden på sina tjänare.”
3 Sedan sa de än en gång: ”Hylla Gud! Röken från henne stiger upp i alla evighet!”
4 Och de 24 himmelska ledarna och de fyra levande varelserna föll ner och tillbad Gud som sitter på tronen, och sa: ”Ja, det är sant!2 Hylla Gud!”
5 Från tronen kom sedan en röst som sa: ”Hylla vår Gud, alla ni hans tjänare, alla ni som lyder och tillber honom, både högt uppsatta personer och vanligt folk.”
6 Än en gång hörde jag något som lät som röster från en stor skara människor. Rösterna lät som dånet av stora vattenmassor, och som mullrande åska, och de sa: ”Hylla Gud! Herren, vår Gud, han som har all makt, är den som regerar.
7 Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran, för det är dags för Lammets bröllopsfest, och hans brud har gjort sig klar.
8 Gud har gett henne rätt att klä sig i skinande vitt, fint linnetyg. Och det fina linnetyget är en bild på att bruden, alla som tillhör Gud, har följt hans vilja.”
9 Och ängeln sa till mig: ”Skriv: Lyckliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsfest.” Och han fortsatte: ”Detta är ett sant budskap och det kommer från Gud.”
10 Då föll jag ner vid ängelns fötter för att hylla honom, men han sa: ”Nej, gör inte det! Jag är bara Guds tjänare, precis som du och de andra troende som sprider budskapet om Jesus. Det är Gud du ska tillbe, för sanningen om Jesus inspirerar människor att framföra Guds budskap.”

Ryttaren på den vita hästen

11 Sedan såg jag himlen öppen, och jag fick se en vit häst. Ryttaren som satt på den heter ”Trovärdig och Sann”, för han är rättvis, både när han dömer och när han strider.
12 Hans ögon är som eldslågor, och han har många kronor på sitt huvud. Ett namn står skrivet på honom, men ingen vet vad namnet betyder utom han själv.
13 Han är klädd i en mantel som doppats i blod, och hans namn är ”Ordet från Gud”3.
14 Jag såg himlens arméer, klädda i skinande vitt, fint linnetyg, följa efter honom på vita hästar.
15 Från hans mun kommer det ut ett skarpt svärd som han ska besegra folken med, och han ska härska över dem med total makt4. Han ska trampa sönder druvorna i Guds vinpress, och Gud, som har all makt, ska låta folken få dricka sin glödande vredes vin.
16 På manteln, över hans lår, står ett namn skrivet: ”Alla kungars Kung och alla herrars Herre.”
17 Jag såg också en ängel som stod inne i solen, och han ropade med hög röst till alla fåglar som flög mitt över himlen: ”Kom hit och samlas till Guds stora måltid,
18 så ska ni få äta kött från makthavare, höga militärer och ledare, från hästar och ryttare, ja, från alla människor, fria och slavar, högt uppsatta personer och vanligt folk.”
19 Sedan såg jag att odjuret5 och världens alla makthavare och deras arméer hade samlats för att strida mot honom som satt på hästen och mot hans armé.
20 Och odjuret togs till fånga, tillsammans med den falska profeten6, han som hade utfört under på odjurets uppdrag och bedragit alla dem som hade tagit emot odjurets märke och tillbett dess bild. Både odjuret och den falska profeten kastades sedan levande i eldsjön som brinner av svavel.
21 Och hela deras armé dödades av svärdet från ryttarens mun, och alla fåglar åt sig mätta på deras kött.
1 19:1 Grundtexten har det hebreiska ordet: halleluja. Samma ord återkommer i v.3, 4 och 6.
2 19:4 I grundtexten: Amen!
3 19:13 ”Ordet från Gud” är Jesus Kristus. Jämför Johannes berättelse om Jesus 1:1 och Johannes första brev 1:1.
4 19:15 En bild på Guds dom hämtad från Jesaja 63:1‑6 och Jeremia 25:12‑15.
5 19:19 Odjuret finns beskrivet i 13:1‑10.
6 19:20 Eldsjön är en bild på helvetet. Jämför Matteus berättelse om Jesus 25:41.
© 2018 ERF Medien