Hjälp

Nya Levande Bibeln

Den prostituerade kvinnan

1 En av de sju änglarna som hade tömt ut plågorna kom nu fram och talade till mig. Han sa: ”Kom med mig, så ska jag visa dig domen som ska drabba den prostituerade kvinnan, den stora staden som ligger vid många vatten.
2 Makthavarna i jordens alla länder har legat med henne, och jordens invånare har berusat sig som av vin med hennes sexuella lössläppthet.1
3 I synen som Guds Ande lät mig se blev jag sedan förd av ängeln ut i öknen.2 Där fick jag se en kvinna som satt på ett lysande rött odjur. Odjuret var täckt av namn som hädade Gud, och det hade sju huvuden och tio horn.
4 Kvinnan bar kläder av mörkrött och lysande rött3 tyg, och hon hade vackra smycken av guld, ädelstenar och pärlor. I sin hand höll hon en guldbägare som var fylld av skamligheter och smutsen från hennes sexuella lössläppthet.
5 Och på hennes panna stod det skrivet ett namn med hemlig betydelse: ”det stora Babylon, moder till alla prostituerade och alla skamligheter i världen.”
6 Jag såg också att kvinnan var berusad. Hon hade druckit sig full av blodet från de människor som tillhör Gud, från dem som blivit martyrer för att de hade spridit budskapet om Jesus. Och jag stirrade på henne med stor förvåning.
7 ”Varför är du så förvånad?” frågade ängeln. ”Jag ska säga dig vem hon är och vem odjuret är som hon rider på, det som har sju huvuden och tio horn.
8 Odjuret som du såg har funnits till och finns inte längre, men det ska komma upp ur den bottenlösa avgrunden och sedan gå under. Och en stor del av jordens invånare ska bli mycket förvånade när de ser att odjuret, som har funnits till och inte finns längre, kommer tillbaka igen. De enda som inte blir förvånade är de som har tackat ja till Guds inbjudan att få tillhöra honom, och därför har sina namn skrivna i livets bok4, så som Gud hade bestämt redan innan världen skapades.
9 Här krävs både vishet och förstånd. De sju huvudena representerar sju berg som kvinnan sitter på, men de är samtidigt sju makthavare.
10 Fem av dessa makthavare har redan fallit, den sjätte regerar nu och den sjunde ska komma, men hans regeringstid ska bli kort.
11 Odjuret som har funnits till och inte finns längre, det är den åttonde makthavaren, men han är ändå en av de sju, och han ska gå under.
12 De tio horn du såg på odjuret är tio makthavare som ännu inte har börjat regera. De ska under en mycket kort tid få regera tillsammans med odjuret,
13 och alla tio ska komma överens om att överlåta sin makt och myndighet åt odjuret.
14 Tillsammans med odjuret ska de sedan strida mot Lammet. Men Lammet, och alla som har tackat ja till Guds inbjudan och tillhör Lammet och troget håller sig till honom, de ska besegra alla dessa makthavare, för Lammet är alla herrars Herre och alla kungars Kung.”
15 Sedan sa ängeln till mig: ”De vattendrag som du såg, där den prostituerade bor, är en bild på länder och människomassor och folk och språk.
16 Odjuret och de tio hornen som du såg ska hata den prostituerade och ta hennes ägodelar och kläder, de ska äta hennes kött och bränna upp henne i eld.
17 Detta är helt enligt Guds plan, för det är han som får de tio kungarna att överlåta sin makt till odjuret, ända tills Guds förutsägelser har gått i uppfyllelse.
18 Och kvinnan som du såg i din syn, hon är den stora stad som regerar över makthavarna i jordens alla länder.”
1 17:2 Jämför Jeremia 51:7.
2 17:3 Odjuret finns beskrivet i 13:1‑10.
3 17:4 På grekiska: purpur och scharlakansrött. Färgerna var symboler för makt och lyx.
4 17:8 Ett register över alla som får evigt liv. Jämför Andra Moseboken 32:32 och Psaltaren 69:29.
© 2018 ERF Medien