Hjälp

Nya Levande Bibeln

1 Jag hörde nu en mäktig röst från det allra heligaste i templet säga till de sju änglarna: ”Gå och töm de sju skålarna med Guds vrede över jorden.”
2 Då gick den första ängeln bort och tömde sin skål över jorden, och svåra och plågsamma bölder slog upp på de människor som bar odjurets1 märke och tillbad dess bild.
3 Den andra ängeln tömde sin skål över havet, och vattnet blev då som blodet från en död människa, och allt som levde i havet dog.
4 Den tredje ängeln tömde sin skål över floderna och vattenkällorna, och även de förvandlades till blod.
5 Sedan hörde jag hur ängeln som hade makten över vattnet sa: ”Rättvis är du som finns till och alltid har funnits, du Helige som har fällt denna dom.
6 Jordens invånare har dödat profeterna som framfört ditt budskap, och de människor som tillhör dig, och de har låtit deras blod rinna på jorden. Därför har du gett dem blod att dricka. Det är ett straff de har förtjänat.”
7 Och jag hörde en röst från altaret i templet säga: ”Ja, Herre Gud, du som har all makt, dina domar är sanna och rättvisa.”
8 Sedan tömde den fjärde ängeln sin skål över solen, och den fick då tillåtelse att bränna människorna med sin eld.
9 Och när människorna brändes av den våldsamma hettan förbannade de Gud som hade makt att sända sådana plågor, men ingen ångrade sin synd och vände om till Gud och gav honom äran.
10 Sedan tömde den femte ängeln sin skål över odjurets maktcentrum, och då täcktes hans rike av mörker. Och människorna bet sönder sina tungor av smärta
11 och förbannade himlens Gud för sina plågor och sina bölder, men de ångrade inte sina onda handlingar och vände om till Gud.
12 Den sjätte ängeln tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och den torkade ut, så att vägen öppnades för makthavarna från östern.
13 Och jag såg tre onda andar som såg ut som paddor, och de kom fram ur drakens mun, ur odjurets mun och ur den falska profetens2 mun.
14 Dessa demoniska andar som kan utföra under, gick ut till världens alla makthavare och övertalade dem att samla sig till strid mot Herren Jesus, på den stora dag, då Gud, som har all makt, ska döma världen.
15 ”Lyssna”, säger Jesus, ”Jag kommer lika oväntat som en tjuv! Lycklig är den som håller sig vaken och har sina kläder färdiga, så att han inte behöver gå naken och skämmas när människorna ser honom.”3
16 Och de onda andarna samlade världens alla makthavare på en plats som på hebreiska kallas Harmagedon4.
17 Till slut tömde den sjunde ängeln sin skål över luften, och då hördes en mäktig röst från tronen i det allra heligaste i templet, och den sa: ”Det är gjort!”
18 Och det blixtrade och mullrade av åska, och det blev en stor jordbävning som var så kraftig att ingen människa någonsin sett något liknande.
19 Den stora staden delades i tre delar, och många städer runt om i världen störtade samman. Gud glömde inte den stora staden Babylons synder, utan lät staden tömma bägaren med hans glödande vredes vin.
20 Alla öar försvann och bergen fanns inte mer.
21 Det föll också enorma hagel på omkring 40 kilo från himlen ner på människorna. Och människorna förbannade Gud för haglet, eftersom det var en så fruktansvärd plåga.
1 16:2 Odjuret finns beskrivet i 13:1‑10.
2 16:13 ”Den falska profeten” är ett annat namn på ”det andra odjuret”, som finns beskrivet i 13:11‑18.
3 16:15 Jämför Matteus berättelse om Jesus 24:42‑43.
4 16:16 Harmagedon är antagligen berget Megiddo i Israel, en plats där strider har utkämpats i tusentals år.
© 2018 ERF Medien