Hjälp

Nya Levande Bibeln

Den nya sången i himlen

1 Nu fick jag se ett annat symboliskt och fantastiskt skådespel i himlen. Jag såg sju änglar, som var utsedda att sända de sju sista plågorna till jorden. Dessa plågor är de sista, för när de är över kommer Guds vrede att vara slut.
2 Sedan såg jag något som liknade ett hav av glas blandat med eld, och på det stod alla de som hade lyckats bli fria från odjuret1 och dess bild och talet som representerar dess namn. Alla höll de Guds harpor i sina händer,
3 och de sjöng Guds tjänare Moses sång och Lammets sång:2”Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud, du som har all makt. Du är rättvis och sann i allt vad du gör, du härskare över alla länder.
4 Vem skulle inte bäva för dig, Herre, och hylla dig? Du ensam är helig. Alla folk ska komma och tillbe dig, för dina rättvisa domar har blivit synliga.”

Sju änglar med sju plågor

5-6 Sedan såg jag i min syn hur templet i himlen, det verkliga förbundstecknets tält3, öppnades. Och därifrån, inifrån det allra heligaste, kom de sju änglar som var utsedda att sända de sju plågorna. De var klädda i skinande vitt linne och hade guldbälten över bröstet.
7 En av de fyra levande varelserna räckte de sju änglarna varsin skål av guld. Och varje skål var fylld av Guds vrede, vreden från honom som lever i all evighet.
8 Det allra heligaste fylldes då av rök från hans härlighet och makt, och ingen kunde gå in där förrän de sju plågorna från de sju änglarna var över.
1 15:2 Odjuret finns beskrivet i 13:1‑10.
2 15:3 Många handskrifter har istället: evighetens härskare.
3 15:5-6 Innan Israels folk hade byggt ett riktigt tempel, använde de ett tält. I det innersta rummet, som kallades ”det allra heligaste”, förvarades en guldkista (arken) med förbundstecknet, dvs stentavlorna med de tio budorden.
© 2017 ERF Medien