Hjälp

Nya Levande Bibeln

Odjuret från havet

1 I min syn såg jag nu ett odjur stiga upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden. Varje horn pryddes av en krona, och på alla huvuden stod ett namn som hädade1 Gud.
2 Odjuret såg ut som en leopard, men hade en björns fötter och ett lejons gap.2 Och draken gav det sin kraft och sin tron och stor makt.
3 Jag såg att ett av odjurets huvuden var svårt skadat, men att det dödliga såret hade läkts. Hela världen greps av beundran för odjuret och började följa det.
4 De tillbad draken för att han hade gett odjuret sådan makt, och de tillbad odjuret och sa: ”Ingen är större än odjuret! Vem kan strida mot det?”
5 Sedan fick odjuret en mun som skröt och hånade allt som var heligt och hade med Gud att göra, och det fick makt att hålla på i 42 månader3.
6 Det hädade Gud och hans rätt att bestämma, och det hädade platsen där han bor och alla som finns i himlen.
7 Det fick också makt att strida mot alla människor som tillhör Gud och besegra dem, och det fick makt att regera över alla stammar och länder och språk och folk.
8 Och en stor del av jordens invånare ska tillbe odjuret. De enda som inte ska göra det är de som har tackat ja till Guds inbjudan att få tillhöra honom, och därför har sina namn skrivna i livets bok4 som finns hos det slaktade Lammet, så som Gud hade bestämt redan innan världen skapades.
9 Lyssna noga och försök att förstå!
10 På grund av detta motstånd mot odjuret kommer vissa att föras bort i fångenskap, och andra kommer att dödas med svärd. Men här gäller det för dem som tillhör Gud att envist hålla fast vid sin tro på honom.

Odjuret från jorden

11 Sedan såg jag ett annat odjur, som kom upp ur jorden. Det hade två horn som liknade ett lamms horn, och det hade en röst som en drake.
12 Det har samma makt som det första odjuret och är dess representant. Det kräver att alla jordens invånare ska tillbe det första odjuret som hade dödliga sår som läkts.
13 Och det utför stora under, det kan till och med få eld att falla från himlen medan alla ser på.
14 Genom alla dessa under som det gör på det första odjurets uppdrag, bedrar det jordens alla invånare. Och det säger till människorna att göra en stor bild av odjuret som hade fått ett svärdshugg men blivit levande igen.
15 Det får också makt att ge liv åt denna bild, så att bilden till och med kan tala och ge order om att den som inte tillber bilden ska dödas.
16 Det andra odjuret kräver att alla – både högt uppsatta personer och vanligt folk, rika och fattiga, fria och slavar – ska ha ett märke på högra handen eller på pannan.
17 Och ingen kan köpa eller sälja något om man inte har odjurets märke. Märket är antingen odjurets namn, eller det tal som står i stället för dess namn.
18 Här krävs vishet. Den som har förstånd kan räkna ut odjurets tal, för det är en människas tal, och talet är 6665.
1 13:1Att häda är att skymfa och tala illa om något heligt.
2 13:1-2 Jämför Daniel 7:2‑7.
3 13:5 42 månader är detsamma som 3 ½ år, vilket är hälften av 7 (fullkomlighetens tal). Det kan alltså ses som ett symboliskt tal för en begränsad tid.
4 13:8 Ett register över alla som får evigt liv. Jämför Andra Moseboken 32:32 och Psaltaren 69:29.
5 13:18 Det kan vara en symbol, antingen för en människas namn, eller för trefaldig ondska och ofullkomlighet (talet 6 når inte upp till det fullkomliga talet 7).
© 2018 ERF Medien