Hjälp

Nya Levande Bibeln

Kvinnan och draken

1 Sedan fick jag se ett symboliskt skådespel i himlen. Jag såg en kvinna, som var insvept i solen och hade månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud.
2 Hon var gravid och skulle just föda, och hon ropade när värkarna kom.
3 Då såg jag en annan symbolisk händelse i himlen: en stor röd drake dök upp som hade sju huvuden och tio horn och sju kronor på sina huvuden.
4 Hans svans drog med sig en tredjedel av stjärnorna och slängde ner dem på jorden, och han stod framför kvinnan som skulle föda, så att han kunde äta upp barnet när det föddes.
5 Kvinnan födde nu en pojke, som en gång ska härska över alla folk med total makt1, och barnet rycktes bort och fördes upp till Gud och hans tron.
6 Kvinnan flydde sedan ut i öknen, där Gud har gjort i ordning en plats åt henne, för att hon ska tas om hand under 1 260 dagar2.
7 Sedan bröt ett krig ut i himlen. Mikael och de änglar som var under hans befäl stred mot draken och hans änglar.
8 Och draken förlorade slaget, och han och hans änglar tvingades ut ur himlen.
9 Han, den stora draken, den gamle ormen, som kallas djävulen eller Satan,3 och som bedrar hela världen, kastades ner till jorden tillsammans med alla sina änglar.
10 Sedan hörde jag en stark röst som ropade i himlen: ”Vår Gud har äntligen räddat oss för evigt! Han har visat sin styrka och börjat regera, och Kristus, den kung han lovade oss, har fått all makt. Anklagaren, han som dag och natt anklagade våra troende syskon inför vår Gud, har kastats ner från himlen till jorden.
11 De troende besegrade den som anklagade dem, eftersom Lammet hade dött och offrat sitt blod för att ta straffet för deras synder. Ja, de besegrade Anklagaren därför att de till och med var villiga att mista livet för att kunna sprida budskapet om det som Lammet hade gjort.
12 Jubla därför, du himmel och alla ni himlens invånare. Men olycka ska drabba jorden och havet, för djävulen har kommit ner till er och hans vrede är stor, eftersom han vet att han bara har en kort tid kvar.”
13 Och när draken märkte att han hade kastats ner till jorden, förföljde han kvinnan som hade fött pojken.
14 Men hon fick vingar som en stor örn, så att hon kunde fly ut i öknen, till den plats där hon skulle tas om hand och skyddas från draken under 3 ½ år4.
15 Draken försökte nu dränka kvinnan med en flod av vatten som vällde ut ur hans mun,
16 men jorden hjälpte kvinnan och öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutat ut.
17 Då blev draken rasande på kvinnan och gav sig ut för att kriga mot resten av hennes barn, mot alla dem som lyder Guds befallningar och sprider budskapet om Jesus. Och draken ställde sig på stranden vid havet.
1 12:5 På grekiska: med en spira av järn. Jämför Psaltaren 2:9.
2 12:6 1 260 dagar är detsamma som 3 ½ år, vilket är hälften av 7 (fullkomlighetens tal). Det kan alltså ses som ett symboliskt tal för en begränsad tid. Samma symbolik finns i v.14.
3 12:9 ”Djävulen” är grekiska, ”Satan” är hebreiska. Båda orden betyder ”anklagare”.
4 12:14 På grekiska: en tid, två tider och en halv tid. Se kommentar till 12:6.
© 2017 ERF Medien