Hjälp

Nya Levande Bibeln

Guds två representanter

1 Nu gav man mig en måttstock som var som en stav och sa till mig: ”Gå och mät Guds tempel och altaret, och räkna dem som tillber där.1
2 Men templets yttre gård ska du inte mäta, för den har Gud överlämnat till dem som inte känner honom. De ska besegra Guds stad, Jerusalem, och ha kontroll över staden i 42 månader2.
3 Och under dessa 1 260 dagar ska jag ge mina två representanter i uppdrag att framföra mitt budskap klädda i sorgdräkt.”
4 Dessa representanter är de två olivträd och de två ljusstakar som står inför jordens Herre.3
5 Om någon försöker skada dem kommer flammor av eld att skjuta ut från deras munnar. Varje fiende som vill skada dem ska dödas på det sättet.
6 De har makt att stänga himlen, så att inget regn faller under den tid som de framför Guds budskap. Och de har makt att förvandla alla vattendrag till blod och sända alla slags plågor över jorden, så ofta de vill.
7 När de har slutfört sitt uppdrag att tala som Guds representanter, ska odjuret4 som stiger upp från den bottenlösa avgrunden attackera och besegra och döda dem.
8 Deras lik ska sedan ligga på gatan i den stora stad som symboliskt kallas ”Sodom” och ”Egypten”, och där deras Herre också blev avrättad genom att spikas fast på ett kors.
9 Människor från alla länder och stammar och språk och folk ska under 3 ½ dag se deras kroppar ligga där, och de ska inte tillåta att dessa representanter begravs.
10 Men jordens invånare ska glädja sig över att Guds representanter äntligen är döda. De ska jubla och skicka presenter till varandra för att fira att de blivit av med dessa båda profeter som framfört Guds budskap och plågat dem så mycket.
11 Efter 3 ½ dag ska en livgivande ande från Gud komma in i hans representanter, och de ska ställa sig upp, och alla som ser dem ska bli skräckslagna.
12 Sedan ska en stark röst från himlen ropa till dem: ”Kom hit upp!” Och jag såg hur de for upp till himlen i ett moln, mitt framför ögonen på sina fiender.
13 I samma stund blev det en fruktansvärd jordbävning, som fick en tiondel av staden att störta samman. 7 000 människor dödades, och de som överlevde darrade av skräck och hyllade himlens Gud.
14 Den andra olyckan är över, men den tredje är snart på väg.

Den sjunde ängeln blåser i sin trumpet

15 Just då blåste den sjunde ängeln i sin trumpet och starka röster hördes från himlen. De sa: ”Vår Gud och Kristus, den kung han lovade oss, har nu tagit makten över hela världen, och han ska regera i all evighet.”
16 Och de 24 himmelska ledarna, som satt på sina troner inför Gud, föll ner på sina ansikten och tillbad och sa:
17 ”Vi tackar dig, Herre Gud, du som har allt makt, du som finns till och alltid har funnits, för att du har börjat utöva din stora makt och ska regera.
18 Folken rasade i vrede, men nu är det din tur att vara vred. Det är dags för de döda att dömas. Du ska belöna profeterna som tjänat dig genom att framföra ditt budskap, och de människor som tillhör dig. Ja, du ska belöna alla som lyder och tillber dig, både bland högt uppsatta personer och vanligt folk. Och du ska utplåna dem som förstör världen.”
19 Sedan öppnades Guds tempel i himlen, och där inne kunde man se förbundsarken5. Och det blixtrade och mullrade av åska, och det blev jordbävning och stora hagel föll.
1 11:1 Johannes fick i uppdrag att mäta och räkna det som skulle skyddas av Gud.
2 11:2 42 månader, eller 1 260 dagar, är detsamma som 3 ½ år, vilket är hälften av 7 (fullkomlighetens tal). Det kan alltså ses som ett symboliskt tal för en begränsad tid. Samma symbolik återkommer i v.9 och 11.
3 11:4 Jämför Sakarja 4:1‑14.
4 11:7 Odjuret finns beskrivet i 13:1‑10.
5 11:19 Förbundsarken var en guldöverdragen kista, där Israels folk förvarade stentavlorna med förbundsavtalet, dvs de tio budorden. Jämför Andra Moseboken 25:10‑22.
© 2018 ERF Medien