Hjälp

Nya Levande Bibeln

Inledning

1 Detta är den syn Gud gav Jesus Kristus1 om händelser som snart måste inträffa. Jesus avslöjade sedan händelserna för dem som tjänar honom, genom att skicka en ängel till sin tjänare Johannes.
2 Och Johannes skrev troget ner hela Guds budskap och allt det som Jesus Kristus lät honom få veta.
3 Lycklig är den som läser upp detta budskap från Gud, och lyckliga är de som hör det och tar vara på det som står skrivet i budskapet. För den tid är inte långt borta då allt detta ska gå i uppfyllelse.

Hälsningar till de sju församlingarna

4 Från Johannes, till de sju församlingarna i provinsen Asien2.Kära vänner! Jag ber att ni ska få leva i frid och få del av godhet från honom som finns till, alltid har funnits och alltid kommer att finnas. Ja, också från den sjufaldiga Anden framför hans tron,
5 och från Jesus Kristus, han som alltid talar sanning och låter oss få veta sanningen om Gud. Jesus var den förste som uppstod från de döda till ett nytt liv, och han är härskare över jordens alla makthavare. Han älskar oss och har befriat oss från våra synder genom att offra sitt liv och sitt blod för oss.
6 Han har gjort oss till sitt eget folk, till präster som tjänar Gud, hans Far. Hans är äran för evigt, för han ska härska i all framtid! Ja, det är sant!3
7 Hör på mig! Jesus kommer snart med himlens moln, och alla människor ska se honom, ja, också de som genomborrade honom. Alla folk ska gråta för hans skull. Ja, så ska det verkligen bli.
8 ”Jag är alfa och omega,4 början och slutet på allting”, säger Herren Gud, han som finns till, alltid har funnits och alltid kommer att finnas, och är den som har all makt.

Johannes får se Jesus i en syn

9 Jag, Johannes, er bror, som uthålligt lider för Jesus skull tillsammans med er som räknas som Guds eget folk, satt nu fängslad på ön Patmos5. Jag var landsförvisad dit för att jag hade spridit Guds budskap om Jesus.
10 Då kom plötsligt, en söndag6, Guds Ande över mig och jag fick se en syn. Jag hörde en stark röst bakom mig som lät som en trumpetstöt.
11 Och rösten sa till mig: ”Skriv ner i en bok allt du ser och skicka den till de sju församlingarna i Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Filadelfia och Laodikeia.”
12 När jag då vände mig om för att se vem det var som talade till mig, såg jag sju lampställ av guld bakom mig.
13 Och mitt bland dem stod någon som liknade en människoson7. Han var klädd i en mantel som gick ända ner till golvet, och han hade ett bälte av guld över bröstet.
14 Hans huvud och hår var vitt som snövit ull, och hans ögon flammade som eldslågor.
15 Hans fötter liknade skinande brons som renats i smältugnen, och hans röst lät som dånet av stora vattenmassor.
16 Han höll sju stjärnor i sin högra hand, och från hans mun kom det ut ett skarpt, dubbeleggat svärd, och hans ansikte lyste som solen när den är som starkast.
17 När jag såg honom föll jag ner som död vid hans fötter. Men han la sin högra hand på mig och sa: ”Var inte rädd, jag är den förste och den siste,
18 den som ger liv. Jag var död, men jag lever i evighet, och jag har nycklarna som ger mig makten att öppna de dödas värld och göra de döda levande igen.
19 Skriv därför ner vad du har sett, det som är nu och det som kommer att hända i framtiden.
20 Detta är hemligheten med de sju stjärnorna som du såg i min hand, och de sju lampställen av guld: de sju stjärnorna är de sju änglar8 som vakar över församlingarna, och de sju lampställen är de sju församlingarna.
1 1:1 ”Kristus” betyder ”den smorde” på grekiska. Bland Israels folk smordes kungar, präster och profeter med olja innan de började sin uppgift. Gud hade genom profeterna lovat att sända en smord kung som skulle härska över alla folk. Det hebreiska ordet ”Messias” betyder också ”den smorde”.
2 1:4 Sju var fullkomlighetens tal. De sju församlingarna kan alltså syfta på alla församlingar, och Guds sjufaldiga Ande (på grekiska: Guds sju andar) kan vara ett sätt att beskriva Guds fullkomliga Ande, eller de många olika sätt som Guds Ande verkar på.
3 1:6 I grundtexten: Amen!
4 1:8 Alfa och omega är första och sista bokstaven i det grekiska alfabetet.
5 1:9 Patmos är en liten ö i östra Medelhavet som användes som straffkoloni av romarna.
6 1:10 På grekiska: ”Herrens dag” dvs. den dag då Jesus uppstod från de döda.
7 1:13 ”Människoson” är ett hebreiskt sätt att säga ”av människa”. Det var en titel på Kristus, den utlovade kungen, som Jesus brukade använda om sig själv. Bilden är tagen från Daniel 7:13‑14.
8 1:20 Sju var fullkomlighetens tal. De sju församlingarna kan alltså syfta på alla församlingar.
© 2019 ERF Medien