Hjälp

Nya Levande Bibeln

Att göra det rätta

1 Påminn de troende om att de ska underordna sig och lyda makthavare och myndigheter, och att de alltid ska vara beredda att göra gott mot andra.
2 De får inte förolämpa någon och ställa till med bråk, utan måste vara vänliga och visa hänsyn mot alla människor.
3 Vi saknade ju alla en gång förstånd, och var olydiga och hade gått vilse. Vi var slavar under olika begär och impulser, och var fyllda av ondska och avundsjuka. Ja, vi var avskyvärda, och vi hatade varandra.
4-5 Men mitt i allt detta visade Gud sin godhet och kärlek till oss människor och räddade oss. Det var inte för att vi handlade rätt och följde hans vilja som han räddade oss, utan därför att han hade medlidande med oss. Genom sin heliga Andes kraft lät han oss födas en gång till, han tvättade bort våra synder och gav oss en ny start i livet.
6 Ja, eftersom Jesus Kristus redan hade räddat oss genom att ta straffet för våra synder, lät Gud sin heliga Ande flöda över oss och tvätta oss rena.
7 Han visade oss nåd och förklarade oss oskyldiga, och nu får vi ärva det eviga livet, som är vårt hopp.
8 Detta budskap om räddning är sant. Jag vill att du ska förmana och undervisa de troende om den här sanningen, så att de alltid försöker göra gott mot andra människor. Denna undervisning är bra och nyttig för alla.

Undvik diskussioner

9 Undvik att bli indragen i dumma diskussioner om släktlistor och i strider och gräl om den judiska lagen. Dessa diskussioner är skadliga och leder ingenstans.
10 Den som splittrar församlingen genom falsk undervisning ska varnas en gång, eller två om det behövs. Men om han inte lyssnar, ska du vägra att ha med honom att göra.
11 Du vet ju då att han har övergett sanningen om Jesus och är en syndare som redan har dömt sig själv.

Slutord och hälsningar

12 Jag planerar att skicka antingen Artemas eller Tychikos till dig. Så snart någon av dem har kommit, vill jag att du försöker möta mig i Nikopolis, för jag har tänkt stanna där över vintern.
13 Se till att advokaten Zenas och Apollos får allt de behöver inför sin resa, så att inget fattas i deras utrustning.
14 De troende måste lära sig att ständigt göra gott mot andra när de ser ett behov, för om tron inte omsätts i praktisk handling är den värdelös.
15 Alla som är här hos mig hälsar till er. Hälsa alla våra troende vänner från oss. Med önskan om att Guds godhet och kärlek ska följa er alla.
© 2018 ERF Medien