Hjälp

Nya Levande Bibeln

Regler för församlingens liv

1 Men du, Titus, ska undervisa om de regler som hör ihop med den sunda läran om vår tro.
2 Lär de äldre männen att visa självbehärskning och att uppträda på ett vist sätt, så att de blir värda respekt. De ska ha en sund tro på Jesus och vara fyllda av kärlek och tålamod.
3 Lär också de äldre kvinnorna att uppträda på ett sätt som är värdigt den som tillhör Gud. De ska inte tala illa om någon och inte dricka för mycket vin, utan vara goda förebilder för andra genom sitt sätt att leva.
4 De ska lära de yngre kvinnorna att älska sin man och sina barn,
5 att vara självbehärskade, att leva ett rent liv helt för Gud, att sköta sitt hem, att göra gott mot andra och att sätta sin man före sig själv, så att ingen hånar Guds budskap på grund av deras sätt att leva.
6 På samma sätt ska du uppmana de unga männen att alltid visa självbehärskning.
7 Du måste också själv vara ett föredöme för dem genom att göra gott mot andra. Bevisa genom dina egna handlingar att din undervisning är uppriktig och seriös.
8 Håll dig till den sunda läran om vår tro när du undervisar, så att du inte kan kritiseras för något. Då måste dina motståndare skämmas, eftersom de inte hittar något ont att säga om oss troende.
9 Uppmana slavarna att sätta sina ägare före sig själva, så att de lyder dem i allt utan att säga emot.
10 De får inte stjäla, utan måste alltid vara goda och pålitliga, så att de gör budskapet från Gud, vår Räddare, attraktivt för andra människor.
11 Gud har visat oss sin kärlek och förlåtelse, och genom hans förlåtelse kan alla människor bli räddade.
12 Den får oss att säga nej till ett liv utan tro, och till de begär som världen lockar med. Och den får oss att visa självbehärskning, så att vi kan följa Guds vilja. Ja, Guds kärlek och förlåtelse får oss att leva helt för honom i den här världen,
13 medan vi väntar på den fantastiska dag då vår stora Gud, Jesus Kristus, ska komma i härlighet för att rädda oss för evigt.
14 Det var Jesus som köpte oss fria från våra synder genom att betala straffet då han offrade sitt liv. Han gjorde oss värdiga att komma inför Gud och lät oss bli hans eget folk, ett folk som är ivrigt att göra gott mot andra.
15 På detta sätt ska du undervisa, uppmuntra och förmana församlingen med stor auktoritet. Se till att du vinner allas respekt.
© 2018 ERF Medien