Hjälp

Nya Levande Bibeln

Den renande källan

1 Vid den tiden ska en källa öppnas för folket i Israel, en källa som ska rena dem från alla deras synder."
2 Herren, härskarornas Gud, förklarar: "Då ska jag utplåna varje spår av avgudadyrkan i hela landet, så att man till och med glömmer avgudarnas namn. Alla falska profeter och spåmän ska utrotas,
3 och om någon kommer med falska förutsägelser, ska hans egna föräldrar döda honom! 'Du är tvungen att dö', ska de säga, 'för du kommer med lögner i Herrens namn.
4 Ingen ska då berömma sig av sin profetiska gåva! Ingen ska längre våga bära profetkläder.
5 'Nej', ska den säga som anklagas för att vara en falsk profet. 'Jag är inte profet. Jag är lantbrukare. Redan som ung började jag bruka jorden för att tjäna mitt uppehälle.'
6 Om då någon frågar: 'Vad är det för sår du har på bröstet och på ryggen? Är det inte märken du har fått i profetisk extas?' ska han svara: 'Nej, det hände hemma, i ett gräl med en av mina vänner!'
7 Du svärd, vänd dig mot min värdelösa herde, mot den man som stod mig nära", säger Herren, härskarornas Gud. "Slå honom så att fåren skingras och så att lammen och de svaga också drabbas.
8 Två tredjedelar av Israels folk ska utplånas, men en tredjedel ska bli kvar i landet.
9 Den tredjedel som överlever ska jag föra genom eld så att den renas, som silver och guld blir renat i eld. De ska be till mig, och jag ska lyssna till dem. Jag ska säga: 'Det här är mitt folk', och de ska säga: 'Herren är vår Gud. ' "
© 2018 ERF Medien