Hjälp

Nya Levande Bibeln

Herren ska förgöra sitt folks fiender

1 Detta är Herrens ord till Israel, Herren, som gjort himmel och jord och gett människan hennes ande:
2 "Jag ska göra Jerusalem och Juda till en giftbägare för alla grannfolk som sänder sina arméer för att omringa dem.
3 Jerusalem ska bli en tung sten, en börda för hela världen. Alla folk på jorden ska förena sig för att försöka lyfta den, men den kommer att krossa dem.
4 På den dagen ska jag skapa förvirring bland alla de arméer som drar upp mot henne. Men de ska uppträda som dårar. Jag ska vaka över Juda folk men låta dess fiender bli förblindade", säger Herren.
5 "Då ska ledarna i Juda stam säga: 'Jerusalems folk har fått sin styrka från sin Gud, Herren, härskarornas Gud.'
6 Då ska jag göra Juda stam till en liten eld som tänder hela skogen, en brinnande sticka bland sädeskärvar. Den ska förtära grannfolken runt omkring, men Jerusalem ska förbli helt oskadat.
7 Herren ska låta Juda få uppleva segern först, före Jerusalem, så att inte Jerusalems folk och kung blir högmodiga över framgången.
8 Herren ska försvara Jerusalems invånare, och de svagaste bland dem ska bli lika starka som kung David! Kungahuset ska vara som en Herrens ängel framför dem!
9 Min plan är att förgöra alla folk som strider mot Jerusalem.
10 Över folket i Jerusalem ska jag sända en nådens och bönens ande. De ska se upp till honom som de har genomborrat, sörja honom som man sörjer den ende sonen och gråta som när den förstfödde har dött.
11 Jerusalems sorg och förtvivlan ska då vara större än sorgen över kung Josia, som dödades på Megiddos slätt.
12 Hela Israel ska gråta i djup sorg. Alla ska sörja: kungahuset, profeter och präster och allt folket. Varje familj ska sörja för sig, kvinnorna för sig och männen för sig.
© 2017 ERF Medien