Hjälp

Nya Levande Bibeln

Syndens makt är bruten

1 Vad innebär då detta? Ska vi fortsätta att synda, så att Gud kan visa sin godhet och förlåta oss gång på gång?
2 Nej, självklart inte! Synden har ju inte längre någon makt över oss. Hur skulle vi då kunna fortsätta att synda?
3 Vet ni inte att alla vi som har döpts in i gemenskapen med Jesus Kristus också dog tillsammans med honom när vi döptes?
4 Ja, genom dopet är vi både döda och begravda tillsammans med honom. Och på samma sätt som Kristus uppväcktes från de döda genom sin Fars stora makt, får vi nu också leva ett nytt liv.
5 Om vi alltså har blivit fullständigt förenade med Kristus genom att dö tillsammans med honom, ska vi också bli levande igen tillsammans med honom.
6 Vi vet att vårt gamla jag spikades fast på korset tillsammans med honom, för att synden skulle förlora sin makt över oss. Därför är vi inte längre slavar under synden.
7 Den som är död kan ju inte lockas att synda.
8 Men om vi har dött tillsammans med Kristus, ska vi också leva tillsammans med honom. Det är vår tro.
9 Vi vet ju att Kristus har uppstått från de döda och aldrig mer ska dö. Döden har inte längre någon makt över honom.
10 Han dog för att krossa syndens makt, en gång för alla, och nu lever han för att ära Gud.
11 Genom er gemenskap med Jesus Kristus är ni därför döda i förhållande till synden och kan leva för att ära Gud. Det är så ni ska se på er själva.
12 Låt alltså inte synden få makt över era dödliga kroppar, så att ni ger efter för kroppens begär.
13 Se till att ni inte använder era kroppar i det ondas tjänst, genom att synda, utan låt Gud använda era kroppar i det godas tjänst, så att ni ärar honom. Ni har ju gått från död till liv.
14 Synden ska inte längre styra er, så som den gjorde då ni i egen kraft försökte leva upp till kraven i Moses lag1. Ni har ju blivit befriade från lagens krav genom att Gud i sin godhet har förlåtit er.

Fria att lyda Gud

15 Vad innebär då detta? Är vi fria att synda, eftersom Gud har förlåtit oss och i sin godhet befriat oss från kraven i Moses lag? Nej, naturligtvis inte!
16 Inser ni inte att ni själva kan välja vem som ska ha makt över er? Väljer ni att bli slavar under synden leder det till död, men väljer ni att lyda Gud blir ni skuldfria inför honom.
17 Men jag tackar Gud för er! Ni som en gång var slavar under synden valde att av hela hjärtat lyda den undervisning om Jesus som ni har fått höra.
18 Nu är ni fria från synden, och har blivit Guds slavar i tjänst för det goda –
19 jag använder bilden av slavar, eftersom den är lätt att förstå. Förut lät ni era kroppar vara slavar under omoraliska begär, så att ni gjorde det som stred mot Guds vilja och blev mer och mer olydiga mot honom. Men låt nu istället era kroppar bli Guds slavar, så att ni kan göra det som är gott och leva helt för honom.
20 När ni var slavar under synden struntade ni helt i vad som var rätt och fel.
21 Och vad blev resultatet? Jo, att ni gjorde sådant som ni nu skäms för, eftersom ni vet att det leder till döden.
22 Men nu har ni blivit fria från syndens makt och är Guds slavar, och resultatet blir att ni lever helt för Gud och till slut får evigt liv.
23 Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i gemenskap med Jesus Kristus, vår Herre.2
1 6:14 Moses lag, eller den judiska lagen, finns nedtecknad i Första till Femte Moseboken.
2 6:23 På grekiska: genom Jesus Kristus, vår Herre. Annan tolkning: genom det som Jesus Kristus, vår Herre, har gjort för oss.
© 2018 ERF Medien