Hjälp

Nya Levande Bibeln

Räddade genom tron på Jesus Kristus

1 När vi nu har blivit skuldfria inför Gud genom att tro, har vi frid med Gud genom det som vår Herre Jesus Kristus har gjort för oss.
2 På grund av vår tro på honom har Gud i sin godhet förlåtit oss. Ja, vi bygger nu vårt liv på Guds förlåtelse, och kan stolta och glada se fram emot den dag då vi får dela Guds härlighet.
3 Men vi gläder oss inte bara över detta, utan också över det lidande vi får gå igenom, eftersom vi vet att lidandet gör oss uthålliga.
4 Och uthålligheten gör oss fasta i vår tro, så att vi ständigt håller fast vid hoppet om att till slut räddas för evigt.
5 Och detta hopp om räddning kommer inte att bytas i besvikelse, för vi vet hur mycket Gud älskar oss. Han har ju gett oss sin heliga Ande, som fyller våra hjärtan med hans kärlek.
6 Medan vi fortfarande var hjälplöst förlorade, kom Kristus vid rätt tidpunkt enligt Guds plan och dog för alla oss som struntade i Gud.
7 Annars är det väl knappt någon som skulle offra sitt liv ens för en människa som lever rätt – möjligen skulle någon kunna dö för en som är alltigenom god.
8 Men Gud bevisade hur mycket han älskade oss, genom att Kristus dog för oss, medan vi fortfarande var syndare.
9 Och när vi nu har blivit skuldfria inför Gud genom att Jesus offrade sitt blod för oss, kan vi vara helt säkra på att han också ska rädda oss från att dömas av Gud.
10 Vi var Guds fiender, men blev försonade med honom genom att hans Son tog vårt straff när han dog. Därför kan vi nu, när vi är Guds vänner, också vara säkra på att Sonen ska rädda oss från evigt straff, eftersom han uppstod från de döda igen.
11 Men inte nog med det, vi gläder oss dessutom över den gemenskap vi har med Gud just nu, en gemenskap som blev möjlig genom att vår Herre Jesus försonade oss med Gud och gjorde oss till hans vänner.

Adam och Kristus

12 Genom en enda människa, Adam, kom synden in i hela människosläktet. Straffet för hans synd var att han skulle dö, och sedan den dagen dör alla människor, eftersom alla syndar.
13 Ja, människor syndade långt innan judarna hade fått Moses lag1. Så trots att det inte fanns någon lag att bryta mot,
14 dog alla människor som levde i tidsintervallet mellan Adam och Mose. De dog trots att de inte hade varit direkt olydiga mot Guds befallning, som Adam hade varit. Denna Adam hade en viss likhet med Jesus, han som skulle komma senare. Men ändå fanns det en skarp kontrast mellan dem,
15 för det är en enorm skillnad mellan en människa, som syndar, och Gud, som i sin godhet förlåter. Likheten består i att det var en enda människa som genom sin synd gjorde så att alla måste dö, och att det var en enda människa, Jesus Kristus, som gjorde så att Gud gav oss alla en förlåtelse vi inte förtjänar. Och denna fria gåva, som Gud i sin godhet gav oss, är oändligt mycket större.
16 Det är också stor skillnad mellan följderna av denna enda mans synd och Guds fria gåva, förlåtelsen. En enda mans synd ledde till att alla människor dömdes till att dö, medan alla människors synd ledde till att Gud visade oss nåd och förlät oss.
17 Det är sant, att en enda människas synd gjorde så att döden fick makt över alla människor. Men det är lika säkert att en enda människa, Jesus Kristus, har gjort så att livet härskar i alla dem som tar emot Gud fria gåva. Gud låter oss ju i sin oändliga godhet bli skuldfria inför honom, om vi tar emot hans förlåtelse.
18 Ja, en enda syndig handling av Adam gjorde så att alla människor dömdes till att dö, medan en enda rätt handling av Kristus gjorde så att alla kan bli förlåtna av Gud och få leva.
19 Genom att en enda människa var olydig mot Gud, blev vi alla syndare, men på samma sätt ska vi, genom att en enda människa var lydig mot Gud, bli skuldfria inför honom.
20 Gud gav oss Moses lag för att klart visa att människorna inte följer hans vilja. Men när det stod klart att människorna ständigt bryter mot Guds lag, visade det sig också att hans godhet är oändligt stor, eftersom han förlåter.
21 Förut härskade ju synden över alla människor och förde dem till döden, men nu härskar istället Guds kärlek och förlåtelse, genom att Jesus Kristus, vår Herre, gör oss skuldfria inför Gud och för oss till evigt liv.
1 5:13 Moses lag, eller den judiska lagen, finns nedtecknad i Första till Femte Moseboken.
© 2018 ERF Medien