Hjälp

Nya Levande Bibeln

Gud håller sitt löfte

1 Vilken fördel är det då att vara jude? Finns det något värde i den judiska ceremonin att omskära pojkar?
2 Ja, att vara jude är en enorm fördel. Och det främsta skälet är att det var judarna som fick Guds budskap att föra vidare till andra.
3 Att sedan vissa judar övergav sin tro på Gud, det ändrar ingenting. Skulle Gud bryta sina löften, bara för att dessa människor inte höll vad de hade lovat?
4 Självklart inte! Även om varenda människa ljuger, så talar Gud alltid sanning. Det står ju i Skriften1: ”Man ska se att du har rätt i allt du säger, och att du segrar när man anklagar dig.”
5 ”Men”, säger några, ”det måste ju vara bra för Gud om vi handlar fel, för då förstår alla att han handlar rätt. Därför är det också orättvist att han straffar oss.” Ja, så resonerar en del människor.
6 Men, nej, Gud är inte orättvis! Hur skulle han då klara av att döma alla människor?
7 Och någon kanske säger: ”Varför ska jag kallas en syndare och dömas? Det är ju bra för Gud om jag ljuger, för då ser alla klart och tydligt att han talar sanning, och då kommer alla att ära honom.”
8 Men resonerar man på det sättet, kunde man lika gärna säga: ”Ju mer vi syndar desto bättre, för då kommer Gud att bli ärad för sin godhet!” En del påstår att det är på det sättet jag undervisar, men de som talar så ska få det straff de förtjänar.

Alla människor har syndat

9 Så vad har vi nu kommit fram till? Är vi judar bättre än andra?2 Nej, inte alls, för jag har redan visat att alla människor utan undantag är syndare, vare sig de är judar eller inte.
10 Det står ju i Skriften3:”Ingen människa är skuldfri inför Gud, inte en enda.
11 Ingen förstår något, ingen söker Gud.
12 Alla har vänt honom ryggen, alla är lika fulla av synd. Ingen gör det som är rätt, inte en enda.4
13 Deras tal är vidrigt och ruttet, likt stanken från en öppen grav. De ljuger och bedrar. Deras ord är som huggormsgift.5
14 Allt de säger är fyllt av förbannelser och bitterhet.6
15 De är snabba att ta till våld och döda,
16 var de än drar fram lämnar de nöd och elände efter sig.
17 De känner inte till den väg som leder till frid.7
18 De kommer inte ens på tanken att visa respekt för Gud.8
19 Självklart gäller Moses lag9 för judarna. Men syftet med lagen är att ingen ska ha några ursäkter att komma med, och att alla människor ska bli dömda av Gud.
20 Ingen kan ju någonsin bli skuldfri inför Gud genom att försöka lyda allt som står i lagen. Nej, lagen kan bara få oss att inse att vi är syndare.

Jesus Kristus tog vårt straff

21 Men nu har Gud visat oss en annan väg att bli skuldfria inför honom än genom att försöka lyda allt som står i Moses lag. Och denna väg har Gud hela tiden talat om genom Moses lag och profeterna10.
22 Vi kan bli skuldfria inför Gud genom att tro på Jesus Kristus. Och detta gäller alla, vilka vi än är.
23 Alla har ju syndat och förlorat gemenskapen med Gud, han som kan rädda oss.
24 Men nu har han gett oss en möjlighet som vi inte förtjänar. Han har visat oss nåd och låtit oss bli skuldfria inför honom genom att låta Jesus Kristus köpa oss fria från vårt slaveri under synden.
25-26 Gud lät Jesus offra sitt blod och ta straffet för våra synder, för att alla som tror ska få förlåtelse. Gud ville genom detta visa hur fullständigt god och rättvis han är. I sitt stora tålamod lät han straffet vänta för de synder som människor begick för länge sedan. Och nu i vår egen tid lät han Jesus dö och ta vårt straff. Ja, Gud visade sin godhet genom att låta oss bli skuldfria inför honom om vi tror på Jesus.
27 Har vi då något att skryta med när det gäller vårt förhållande till Gud? Nej, absolut inget, för det är inte genom våra goda gärningar vi har försonats med Gud, utan genom vår tro.
28 Vi är nämligen helt övertygade om att människor blir skuldfria inför Gud på grund av sin tro, och inte genom att de försöker lyda allt som står i Moses lag.
29 Annars skulle ju Gud bara vara judarnas Gud. Och nog är han väl en Gud för alla folk? Ja, självklart är han en Gud för alla,
30 eftersom det bara finns en Gud. Och han låter alla människor bli skuldfria inför honom genom att de tror, det gäller både judar och andra folk.
31 Men när vi nu säger att tron är så viktig, betyder det då att vi kan strunta i Moses lag? Nej, tvärtom! Genom att tro på Jesus respekterar vi det som står i lagen.
1 3:4 Se Psaltaren 51:6.
2 3:9 På grekiska: Är då vi bättre än andra?
3 3:10 ”Skriften” för judarna är Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet.
4 3:10-12 Se Psaltaren 14:1-3 och 53:1-3.
5 3:13 Se Psaltaren 5:10 och 140:4.
6 3:14 Se Psaltaren 10:7.
7 3:15-17 Se Jesaja 59:7-8.
8 3:18 Se Psaltaren 36:2.
9 3:19 Moses lag, eller den judiska lagen, finns nedtecknad i Första till Femte Moseboken.
10 3:21 Moses lag och profeternas bok är två av delarna i den judiska Skriften, dvs Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet. Den tredje delen är psalmerna.
© 2018 ERF Medien