Hjälp

Nya Levande Bibeln

Omtanke och hänsyn

1 Acceptera alla som vill dela er gemenskap, även om deras tro är svag. Diskutera inte med dem, och tvinga dem inte att göra något som de anser är fel.
2 Någons tro kanske är så stark att han anser det rätt att äta vadsomhelst, medan en annans tro är så svag att han bara vågar äta grönsaker.1
3 Då ska den som vågar äta allt inte döma den som inte vågar. Och den som bara äter vissa saker ska inte döma den som äter allt. Gud har ju accepterat dem båda två!
4 Vad har du för rätt att döma dem som tjänar Herren Jesus? De är ju bara ansvariga inför honom, så låt honom tala om i fall de handlar rätt eller fel. Men Herren ska hjälpa dem att göra det som är rätt.
5 På samma sätt anser en del att vissa dagar är mer betydelsefulla än andra, medan andra tycker att alla dagar är lika. Här måste var och en följa sitt eget samvete.
6 Den som gör skillnad på olika dagar, gör det alltså för Herren Jesus skull. Och den som äter av vadsomhelst gör det för att ära Herren. Han tackar ju Gud för maten. Men den som avstår från viss mat gör det också för att ära Herren. Även han tackar ju Gud för maten!
7 Vi lever alltså inte för vår egen skull, och när vi dör angår det inte bara oss själva.
8 Nej, när vi lever, vill vi ära Herren Jesus, och när vi dör, vill vi ära Herren Jesus. Vi tillhör alltså Herren vare sig vi lever eller dör.
9 Kristus dog ju och blev levande igen just för att han skulle vara Herre över både levande och döda.
10 Varför dömer du då dina troende syskon och ser ner på dem? Kom ihåg att var och en av oss en dag ska stå inför Guds domstol.
11 Det står ju i Skriften2: ”Så sant jag lever, säger Herren, alla människor ska falla på knä inför mig, och alla ska bekänna att jag är Gud.”
12 Alltså ska var och en stå till svars för sina egna handlingar inför Gud.
13 Sluta därför med att döma varandra. Säg istället till er själva: ”Vi ska aldrig mer göra något som kan få en troende bror eller syster att synda.”
14 Själv är jag helt övertygad om att det jag äter aldrig kan göra mig ovärdig att komma inför Gud, eftersom jag lever i gemenskap med Jesus Kristus. Men den som anser att det är förbjudet att äta en viss slags mat, han gör uppror mot Gud om han äter, och därför är det fel för honom.
15 Om du alltså sårar din troende bror eller syster genom den mat du äter, då älskar du inte längre din medmänniska. Låt inte det du äter orsaka att någon som Kristus har dött för, går evigt förlorad.
16 Om ni gör det kommer människor istället att tala illa om det ni är övertygade om är rätt.
17 Att tillhöra Guds eget folk handlar ju inte om vad vi äter eller dricker, utan om att Guds heliga Ande ska fylla oss med sin godhet, så att vi kan leva i frid och glädje med varandra.
18 Om du tjänar Kristus med den inställningen gläder du Gud och blir uppskattad av andra människor.
19 Vi måste alltså sträva efter att göra sådant som skapar frid och hjälper andra att få en starkare tro.
20 Riv inte ner det som Gud har byggt upp, bara för matens skull! Det är tillåtet att äta vadsomhelst, men den som anser att det är fel syndar mot Gud om han äter.
21 Avstå därför hellre från att äta kött och dricka vin eller göra andra saker som kan få din troende bror eller syster att synda.
22 Vad du själv anser om allt detta får vara en sak mellan Gud och dig. Lycklig är den som kan följa sin övertygelse och äta vadsomhelst.
23 Men den som tvivlar på vad som är rätt och ändå äter, han kommer att bli dömd av Gud, eftersom han handlar mot sin egen tro. Allt man gör utan att vara övertygad om att det är rätt, det är synd!
1 14:2 En del åt bara grönsaker, eftersom de var rädda för att äta kött som var offrat till avgudar. Jämför Första Korinthierbrevet 8.
2 14:11 Se Jesaja 45:23.
© 2018 ERF Medien