Hjälp

Nya Levande Bibeln

Goda medborgare

1 Underordna er de myndigheter som styr i landet, för de är tillsatta av Gud. All myndighet har fått sin makt av Gud.1
2 Den som vägrar att lyda landets lagar vägrar därför att lyda Gud och kommer att bli straffad.
3 Myndigheterna är ju inte ett hot mot den som gör det som är gott, utan mot den som gör det som är ont. Om du vill slippa att vara rädd för myndigheterna, så gör det som är gott. Då kanske du till och med får beröm av dem.
4 Myndigheterna är ditsatta av Gud för att hjälpa oss. Men om du gör det som är ont, måste du naturligtvis vara rädd, för då kommer de att straffa dig. Det är ju för att straffa de onda som Gud har bestämt att det ska finnas myndigheter.
5 Du ska alltså underordna dig landets myndigheter av två skäl: dels för att du inte ska bli straffad, och dels för att du ska ha ett rent samvete.
6 Det är ju också därför ni betalar skatt, så att myndigheterna kan utföra det arbete som ingår i Guds plan för dem.
7 Betala till alla det ni är skyldiga att ge dem, både skatter och andra avgifter, och visa respekt för alla.

Det viktigaste budet

8 Ja, se till att ni betalar allt ni är skyldiga. Men en sak blir ni aldrig kvitt, och det är er skyldighet att älska varandra. Den som älskar sina medmänniskor uppfyller kraven i Moses lag2.
9 Buden som finns nedtecknade där: ”Du ska inte vara otrogen i ditt äktenskap, Du ska inte mörda, Du ska inte stjäla, Du ska inte ha begär” och alla andra bud kan ju sammanfattas i ett enda: ”Du ska älska din medmänniska som dig själv.”3
10 Den som älskar sin medmänniska gör henne inte något ont. Det är därför kärleken kan uppfylla de krav Gud ställer i lagen.
11 Ett annat skäl för att leva så som Gud vill, är att den tid vi har kvar är begränsad. Vakna upp, för vår slutliga räddning är närmare nu än när vi först började tro.
12 Natten är snart slut, och dagen då Gud ska rädda oss för evigt närmar sig. Lev därför inte kvar i andligt mörker, utan kasta av er alla onda handlingar som om de vore smutsiga kläder. Ta istället på er en rustning med goda gärningar som passar den som lever i ljuset.
13 Se till att era liv tål dagsljuset. Delta inte i vilda fester, drick er inte fulla, lev inte i sexuell lössläppthet och omoral, strid inte med andra människor och var inte avundsjuka.
14 Nej, ta på er nya rena kläder som passar i gemenskapen med Herren Jesus Kristus. Se till att ni inte blir så upptagna med att tillfredsställa era mänskliga behov, att ni frestas att göra det som är ont.
1 13:1 Att de har fått sin makt av Gud, betyder inte att de alltid följer Guds vilja.
2 13:8 Moses lag, eller den judiska lagen, finns nedtecknad i Första till Femte Moseboken.
3 13:9 Se Andra Moseboken 20:12-16 och Tredje Moseboken 19:18.
© 2018 ERF Medien