Hjälp

Nya Levande Bibeln

Att leva för att tjäna Gud

1 Eftersom Gud har visat oss så mycket nåd, uppmanar jag er nu, kära syskon, att tjäna Gud av hela hjärtat. Använd era kroppar på ett sådant sätt att de blir ett levande offer till Gud som gläder honom.
2 Följ inte världens värderingar, utan låt Gud ändra ert sätt att tänka, så att ni blir som nya människor. Då ska ni förstå vad Gud vill: vad som är rätt, vad som gläder honom och vad som är fullständigt gott i hans ögon.
3 Men med stöd av det uppdrag Gud i sin godhet har gett mig, vill jag samtidigt varna er för att ha för höga tankar om er själva. Använd lite sund självkritik när ni bedömer ert eget värde. Tänk på att ert värde ligger i hur mycket tro ni har, och tron har ni fått från Gud.
4 Låt mig använda en bild: Det finns många delar i en kropp. Men de olika delarna är alla värdefulla, eftersom varje del har sin speciella funktion.
5 På samma sätt är det med oss som lever i gemenskap med Kristus. Tillsammans utgör vi en enda kropp, även om vi är många. Och de olika delarna är till för att hjälpa varandra.
6 Gud har i sin godhet gett var och en av oss förmågan att utföra vissa uppgifter. Om Gud har gett dig förmågan att framföra olika budskap från honom, så gör det varje gång din tro gör dig övertygad om att du har fått ett budskap från honom.
7 Om du har fått förmågan att hjälpa andra, så hjälp dem av hela hjärtat. Om du har fått förmågan att undervisa, så undervisa så som Gud vill.
8 Om du har fått förmågan att uppmuntra andra, så se till att du verkligen gör det. Om du har fått förmågan att ge till den som behöver, så gör det med ett generöst hjärta. Om du har fått förmågan att leda andra, så ta din ledaruppgift på allvar. Och om du har fått förmågan att visa medlidande med andra, så gör det med glädje.
9 Visa varandra äkta kärlek. Avsky alla onda handlingar, och gör det som är gott.
10 Ja, älska varandra så som syskon bör göra. Gör allt för att visa hur mycket ni uppskattar och respekterar varandra.
11 Var inte slöa när det gäller att tjäna Herren Jesus, utan arbeta för honom med stor iver.
12 Var glada över hoppet om att till slut räddas för evigt. Var uthålliga när ni får lida, och be ständigt.
13 Hjälp de troende med allt de behöver, och ta emot dem i era hem.
14 Om ni blir förföljda av människor, så be inte Gud att straffa dem, utan be honom att ge dem allt gott.
15 När andra är lyckliga, så gläd er tillsammans med dem. Och om de är olyckliga, så dela deras sorg.
16 Behandla alla lika! Anse er inte för fina för att umgås med sådana som andra människor ser ner på. Och tro inte att ni vet allt!
17 Hämnas inte på den som gör er något ont. Försök istället att göra gott mot alla människor.
18 Gör allt ni kan för att leva i frid och samförstånd med alla.
19 Det är inte ni som ska utdöma straff, kära syskon. Lämna det åt Gud, som en dag ska döma alla människor. Det står ju i Skriften1: ”Hämnden är min, och jag ska straffa dem som förtjänar det, säger Herren.”
20 Nej, istället för att hämnas ska ni göra som det står i Skriften: ”Om din fiende är hungrig, så ge honom något att äta. Och om han är törstig, så ge honom något att dricka. Då ska din fiende skämmas över det han har gjort mot dig.”2
21 Låt inte det onda styra ditt liv, utan besegra det onda genom att göra det som är gott.
1 12:19 Se Femte Moseboken 32:35.
2 12:20 På grekiska: Då samlar du glödande kol på hans huvud. Se Ordspråksboken 25:21-22.
© 2018 ERF Medien