Hjälp

Nya Levande Bibeln

Jerusalem - staden Gud älskar

1-2 Högt på sitt heliga berg har Gud byggt Jerusalem, den stad han älskar mer än någon annan!
3 Du Guds stad, hur mycket underbart får man inte höra om dig, för Herren säger:
4 "I Egypten och Babylonien finns det människor som känner mig, och också bland filisteerna och i Tyrus och Etiopien ber man till mig."
5 Men en dag ska man säga om Jerusalem: "Alla innevånare känner Gud!" Ja, Gud, den högste har grundat denna stad.
6 Herren ska räkna alla folk och göra upp en lista över dem, och där ska han ange vilka som är medborgare i Jerusalem.
7 Och vid festerna ska de dansa och sjunga: "Jerusalem är källan till alla våra välsignelser."
© 2017 ERF Medien