Hjälp

Nya Levande Bibeln

Jesus botar en förlamad man

1 Jesus steg sedan i en båt och åkte över till Kafarnaum, den stad där han bodde.
2 Där kom de till honom med en förlamad man som låg på en bår. Och när Jesus såg vilken stor tro de hade, sa han till den förlamade: ”Var inte ledsen, min son. Jag har förlåtit dina synder!”
3 Några av laglärarna1 sa då för sig själva: ”Han hädar ju och gör sig själv till Gud!”
4 Men Jesus visste vad de tänkte och frågade dem: ”Varför tänker ni onda tankar?
5 Är det inte lika omöjligt för en människa att säga till den förlamade: ’Res dig upp och gå’ som att säga: ’Jag förlåter dig dina synder’?”
6 Sedan vände han sig till den förlamade och sa: ”För att bevisa att jag, Människosonen2, har makt att förlåta synder här på jorden, säger jag till dig: ’Res dig upp, ta din bår och gå hem!’ ”
7 Och mannen reste sig och gick hem.
8 När folket såg vad som hände blev de alldeles förskräckta, och de hyllade Gud för att han gett sådan makt till människor.

Jesus kallar en tullindrivare att följa honom

9 När Jesus gick vidare därifrån fick han se en tullindrivare3 som hette Matteus sitta utanför tullhuset. ”Kom och bli min efterföljare”, sa Jesus till honom. Och Matteus reste sig och följde Jesus.
10 När Jesus och hans efterföljare senare åt tillsammans i Matteus hus, fanns många av hans gamla kollegor vid tullen med bland gästerna och även en del annat ökänt folk.
11 Fariseerna4 var upprörda. ”Hur kan er mästare sänka sig så lågt att han äter tillsammans med tullindrivare och syndare?” frågade de Jesus efterföljare. Men Jesus hörde det och sa:
12 ”Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka.
13 Gå härifrån och försök förstå vad Gud menar när han säger: ’Jag vill hellre att ni visar varandra kärlek, än att ni offrar till mig.’5 Min uppgift här på jorden är att föra syndare tillbaka till Gud, inte att ta hand om dem som redan följer hans vilja.”

Jesus svarar på en fråga om fasta

14 En dag kom Johannes döparens efterföljare till Jesus och frågade honom: ”Varför fastar inte dina efterföljare som vi och fariseerna6 gör?”
15 Jesus svarade: ”Bröllopsgästerna kan väl inte sörja och gå utan mat medan brudgummen är hos dem? Men en dag ska han tas ifrån dem, och då kommer de att fasta.
16 Det finns en tid och en plats för allt. Ingen lagar till exempel ett gammalt klädesplagg med ett stycke nytt tyg som aldrig har tvättats, för då krymper det nya tyget och river sönder plagget, så att hålet blir ännu större.
17 Ingen öser heller nytt vin i gamla vinsäckar, för när vinet jäser sprängs säckarna och blir förstörda, och vinet rinner ut. Nej, nytt vin lagrar man i nya säckar, för då har man både vin och säckar kvar.”

Jesus botar en kvinna med blödningar och uppväcker en död flicka

18 Under tiden som Jesus sa detta kom en synagogföreståndare7 och föll ner inför honom. ”Min dotter har just dött”, sa han. ”Kom och lägg händerna på henne, så får hon liv igen.”
19 Då reste sig Jesus och följde med mannen, tillsammans med sina efterföljare. Men medan de var på väg till hans hus kom
20 en kvinna, som under tolv års tid lidit av svåra blödningar. Hon närmade sig Jesus bakifrån och rörde vid tofsen på hans mantel,
21 för hon tänkte: ’Om jag bara får röra vid hans kläder så kommer jag att bli frisk.’
22 Då vände Jesus sig om och fick se henne: ”Min dotter”, sa han, ”var inte orolig!8 Din tro har hjälpt dig.” Och från den stunden var kvinnan frisk.
23 När Jesus sedan kom fram till synagogföreståndarens hus och hörde begravningsmusiken och fick se alla människor som klagade högljutt,
24 sa han: ”Gå ut härifrån. Flickan är inte död. Hon sover bara.”Då hånskrattade de åt honom.
25 Men när folket hade körts ut ur huset, gick Jesus in i rummet där flickan låg och tog henne i handen. Och genast reste hon sig upp och var helt frisk.
26 Ryktet om det fantastiska som hänt spred sig sedan som en löpeld i hela området.

Jesus botar blinda och stumma

27 När Jesus lämnade flickans hem följde två blinda män efter honom och ropade: ”Jesus, du som ska ärva kung Davids tron,9 ha medlidande med oss!”
28 De gick efter honom ända in i det hus där han bodde. Och Jesus frågade dem: ”Tror ni att jag kan bota er?””Ja, Herre”, svarade de. ”Det gör vi.”
29 Då rörde han vid deras ögon och sa: ”Eftersom ni tror, ska det också bli så.”
30 Och plötsligt kunde de se! Jesus varnade dem sedan strängt för att berätta detta för någon,
31 mentrots det var ryktet om honom snart ute över hela trakten.
32 När de båda männen var på väg ut kom man till Jesus med en besatt man som inte kunde tala.
33 Jesus drev då ut den onda anden, och genast kunde mannen tala. Människorna blev alldeles häpna och sa: ”Aldrig förr har något sådant hänt i Israel!”
34 Men när fariseerna10 hörde det, sa de: ”Han driver ut de onda andarna med hjälp av Satan, de onda andarnas härskare!”

Jesus uppmanar sina efterföljare att be om arbetare

35 Jesus vandrade omkring i alla städer och byar och undervisade i synagogorna11. Och vart han än kom berättade han det glada budskapet om att Gud vill rädda människor och göra dem till sitt eget folk, och han botade alla slags sjukdomar och plågor.
36 När han såg människorna kände han medlidande med dem, eftersom de hade så stora problem och inte visste var de kunde få hjälp. De var som får utan herde.
37 ”Skörden är stor, men arbetarna är få”, sa han till sina efterföljare.
38 ”Be därför den som har ansvaret för skördearbetet att han skickar ut fler arbetare på fälten.”
1 9:3 Att häda är att håna och tala illa om något heligt.
2 9:6 ”Människoson” är ett hebreiskt sätt att säga ”av människa”. Det var en titel på Messias, den utlovade kungen, hämtad från Daniel 7:13-14.
3 9:9 Tullindrivarna var judar som arbetade med att ta in skatt åt romarna, och de var avskydda av alla.
4 9:11 Fariseerna var ett religiöst parti bland judarna. De var mycket noga med att följa hela Moses lag och hade dessutom lagt till egna regler och föreskrifter.
5 9:13 Se Hosea 6:6.
6 9:14 Fariseerna var ett religiöst parti bland judarna. De var mycket noga med att följa hela Moses lag och hade dessutom lagt till egna regler och föreskrifter.
7 9:18 Föreståndare för judarnas gudstjänstlokal.
8 9:22 Enligt den judiska lagen var en kvinna med blödningar ovärdig att komma inför Gud, och alla som nuddade vid henne eller hennes kläder blev ovärdiga. De måste sedan gå igenom särskilda reningsceremonier. Jämför Tredje Moseboken 15:19-30.
9 9:27 På grekiska: Davids son. Det var en titel som judarna gav Messias, den utlovade kungen.
10 9:34 Fariseerna var ett religiöst parti bland judarna.
11 9:35 På grekiska: evangelium om riket.
© 2018 ERF Medien