Hjälp

Nya Levande Bibeln

Jesus botar en man med spetälska

1 När Jesus sedan gick ner från berget följde massor av människor efter honom.
2 Då närmade sig plötsligt en spetälsk1 man och föll ner för honom och bad: ”Herre, om du vill, så kan du göra mig frisk.”
3 Jesus räckte genast ut handen och rörde vid mannen och sa: ”Det vill jag. Du är frisk!” Och i samma stund var mannen fri från sin spetälska.
4 Men Jesus sa till honom: ”Berätta inte detta för någon, utan gå till prästen så att han kan undersöka dig. Ta också med dig det offer som Mose har bestämt,2 så att alla förstår att Gud har botat dig.”

En romersk officer visar stark tro

5-6 När Jesus gått in i Kafarnaum, kom en romersk officer fram till honom och bad om hjälp. ”Herre, min tjänare ligger förlamad därhemma och har svåra plågor”, förklarade han.
7 ”Ska jag komma med och bota honom?” frågade Jesus.
8 Men officeren sa: ”Herre, jag är inte värd att du går in i mitt hus.3 Säg bara ett ord, så blir min tjänare frisk.
9 Jag vet det, för jag har själv överordnade officerare som ger mig order, och jag har andra soldater som är under mig. Om jag säger till en av dem: ’Gå’, så går han, och till en annan: ’Kom’, så kommer han, och om jag säger till min tjänare: ’Gör det här, eller det där’, så gör han det.”
10 Jesus blev mycket förvånad och vände sig till dem som följde honom och sa: ”Jag försäkrar er att jag inte har sett en så stark tro hos någon bland Israels folk.
11 Jag säger er att många människor, likt den här romerska officeren, ska komma från jordens alla länder och vara tillsammans med Abraham, Isak och Jakob på festen i Guds nya värld.4
12 Men många israeliter, som borde ha varit med bland dem som får vara Guds eget folk, ska kastas ut i mörkret.5 Där ska de gråta av ångest och förtvivlan.”
13 Sedan sa Jesus till den romerska officeren: ”Gå hem. Det ska bli så som du trodde!” Och i samma stund blev tjänaren frisk.

Jesus botar Petrus svärmor och många andra

14 När Jesus sedan kom hem till Petrus fick han se att Petrus svärmor låg till sängs med hög feber.
15 Han rörde då vid hennes hand och genast försvann febern, och hon steg upp och började laga mat åt dem.
16 Samma kväll förde man många besatta människor till Jesus, och han drev ut de onda andarna genom att bara tala till dem. Han botade också alla de sjuka.
17 Genom detta blev det verklighet som Gud förutsagt genom profeten Jesaja: ”Han la våra plågor på sig själv och tog bort våra sjukdomar.”6

Priset för att följa Jesus

18 När Jesus såg att det samlades mer och mer folk bad han sina efterföljare att göra sig beredda att åka över till andra sidan sjön.
19 Då kom en av laglärarna7 fram till honom och sa: ”Mästare, jag vill följa dig vart du än går!”
20 Jesus svarade: ”Du måste förstå, att rävarna har lyor och fåglarna har bon, men jag, Människosonen8, har ingen plats där jag kan vila ut.”
21 En annan av hans efterföljare sa: ”Herre, jag vill gärna följa dig, men låt mig först gå hem och begrava min pappa.”9
22 Då svarade Jesus honom: ”Följ mig och låt dem som är andligt döda10 begrava sina döda.”

Jesus stillar stormen

23 Sedan steg Jesus i en båt och åkte över sjön tillsammans med sina efterföljare.
24 Och plötsligt blåste en fruktansvärd storm upp med höga vågor som slog in över båten. Men Jesus sov.
25 Då gick hans efterföljare fram till honom och väckte honom och började ropa: ”Herre, hjälp oss! Vi sjunker!”
26 Men Jesus svarade: ”Varför är ni rädda? Har ni så svårt att tro?” Sedan reste han sig upp och talade strängt till vinden och sjön, och allt blev lugnt.
27 Jesus efterföljare blev alldeles häpna. ”Vem är han”, sa de till varandra, ”eftersom till och med vinden och sjön lyder honom?”

Jesus befriar två män som är besatta av onda andar

28 När Jesus hade kommit över till andra sidan sjön, till gadarenernas område11, kom två män som var besatta av onda andar emot honom. De bodde bland gravarna och var så våldsamma att ingen kunde ta sig fram den vägen.
29 Och de ropade till Jesus: ”Lämna oss ifred, du Guds Son! Har du kommit för att plåga oss i förtid?”
30 Samtidigt gick en stor svinhjord och betade inte långt därifrån,
31 och andarna tiggde och bad: ”Om du driver ut oss, så skicka oss åtminstone in i svinhjorden.”
32 Jesus sa: ”Som ni vill, ge er iväg!” Och genast lämnade de onda andarna männen och for in i svinen, och hela hjorden rusade utför bergssluttningen och drunknade i sjön.
33 Herdarna som vaktat svinen flydde, och när de kom till den närliggande staden berättade de alltihop, även det som hänt med de besatta.
34 Alla i staden gick då ut för att träffa Jesus, och när de kom fram till honom bad de honom lämna deras område.
1 8:2 Ordet spetälska (lepra) användes på den här tiden för en mängd olika hudsjukdomar.
2 8:4 Jämför Tredje Moseboken 14:1-4.
3 8:8 Enligt de judiska laglärarnas regler skulle Jesus bli ovärdig att komma inför Gud om han gick in till en icke-jude, eftersom icke-juden var ovärdig. Han måste sedan gå igenom särskilda reningsceremonier.
4 8:11 På grekiska: i himmelriket.
5 8:12 På grekiska: Men rikets egna barn ska kastas ut i mörkret.
6 8:17 Se Jesaja 53:4.
7 8:19 Laglärarna var experter på lagen, ett annat namn för hela den judiska Skriften, dvs Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet.
8 8:20 ”Människoson” är ett hebreiskt sätt att säga ”av människa”. Det var en titel på Messias, den utlovade kungen, hämtad från Daniel 7:13-14.
9 8:21 Mannen (en efterföljare, men inte en av de tolv) ville antagligen vänta på att hans pappa skulle dö först.
10 8:22 Andligt död är att vara skild från Gud.
11 8:28 Detta område låg vid den sydöstra delen av sjön, runt staden Gadara. I Markus berättelse om Jesus 5:1 och Lukas berättelse om Jesus 8:26 talar man istället om området kring Gerasa, som var hela regionens huvudstad. Området var icke-judiskt.
© 2018 ERF Medien