Hjälp

Nya Levande Bibeln

Om att dela med sig

1 Jesus fortsatte: ”När ni gör det som är gott, se då till att ni inte gör det bara för att människor ska lägga märke till er, för annars har ni ingen lön att vänta från er Far i himlen.
2 När ni ger en gåva till en nödlidande, ropa då inte ut det till andra. Var inte som de falska människor som bara låtsas lyda Gud. De basunerar ut sina goda gärningar i synagogorna1 och på gatorna för att få beröm! Jag försäkrar er att de redan har fått ut sin lön.
3-4 Nej, om du hjälper någon, så gör det i hemlighet. Din vänstra hand ska inte veta vad den högra gör. Då kommer din Far, som ser allt, att belöna dig.

Om bön

5 När ni ber, ska ni inte visa upp er för andra. Var inte som de falska människor som bara låtsas lyda Gud. De älskar att be offentligt i gathörnen och i synagogorna2 där alla kan se dem. Jag försäkrar er att de redan har fått ut sin lön.
6 Nej, när du ber, gå då istället in i ditt rum och stäng dörren om dig. Låt din bön vara en hemlighet mellan dig och din Far i himlen. Han vet allt och ska belöna dig.
7 Rabbla inte upp samma bön gång på gång, som de människor gör som inte känner Gud. De tror att bönen har större chans att bli besvarad om de använder många ord.
8 Var inte som de, för er Far vet precis vad ni behöver, innan ni ens ber honom om det!
9 Be istället så här: Vår Far i himlen, vi ber att du ska bli ärad.
10 Kom och regera bland oss,3 så att din vilja sker här på jorden på samma sätt som den sker i himlen.
11 Ge oss den mat vi behöver, dag för dag,
12 och förlåt oss det vi har gjort fel mot dig, liksom vi förlåter dem som har gjort fel mot oss.
13 Och låt oss inte utsättas för frestelser, utan rädda oss från den Onde4.
14 Ja, om ni förlåter dem som har gjort fel mot er, ska er Far i himlen också förlåta er.
15 Men om ni vägrar att förlåta andra, kommer han inte att förlåta er era synder.

Om fasta

16 När ni fastar5, visa då inte upp er för andra. Var inte som de falska människor som bara låtsas lyda Gud. De ser dystra och ovårdade ut bara för att folk ska lägga märke till att de fastar. Jag försäkrar er att de redan har fått ut sin lön.
17 Nej, när du fastar ska du tvätta dig och sköta om ditt hår precis som vanligt.
18 Låt fastan vara en hemlighet mellan dig och din Far i himlen. Han vet allt och ska belöna dig.

Om pengar

19 Samla inte rikedomar här på jorden, där de förlorar sitt värde och lätt kan bli stulna.
20 Samla dina skatter i himlen, där de behåller sitt värde och är säkra för tjuvar.
21 För om din skatt finns i himlen, då kommer också ditt hjärta och dina tankar att vara där.
22 Ögat är kroppens lampa . Om ditt öga är friskt, så släpper det in ljuset.
23 Men om ditt öga är förstört stänger det ute ljuset, så att det blir mörkt i ditt inre. Om det ljus du tror dig ha i själva verket är mörker, då är ditt mörker verkligen nattsvart!6
24 Ingen kan tjäna två herrar samtidigt, för antingen kommer han att hata den förste och älska den andre, eller att älska den förste och hata den andre. Ni måste alltså välja. Ni kan inte tjäna Gud och samtidigt älska pengar.7

Om att oroa sig

25 Därför säger jag: Oroa er inte för hur ni ska klara livet, hur ni ska få mat och dryck eller kläder att ta på er. Nog finns det viktigare saker i livet än mat och dryck och kläder?
26 Se på fåglarna! De oroar sig inte för vad de ska äta. De sår inte och skördar inte och samlar inte i några lador, men er Far i himlen ger dem mat ändå. Är ni inte mycket mer värda för honom än vad fåglarna är?
27 Vad tjänar det till att oroa sig? Kan det förlänga era liv med en enda timma? Naturligtvis inte!
28 Och varför oroar ni er för kläder? Se på liljorna på ängen. De arbetar inte och tillverkar inga kläder.
29 Ändå försäkrar jag er, att inte ens kung Salomo i all sin prakt var så vackert klädd som de.
30 Men om Gud nu ger så underbara kläder åt gräset, som idag står på ängen och imorgon kastas på elden, skulle han då inte ordna kläder åt er? Litar ni fortfarande så lite på Gud?
31-32 Oroa er alltså inte för vad ni ska äta och dricka, eller för vad ni ska ta på er. Gör inte som de människor som inte känner Gud. De jagar efter allt detta och oroar sig hela tiden. Men er Far i himlen vet redan vad ni behöver.
33 Han kommer att ge er allt detta, om ni först och främst strävar efter att göra hans vilja, så att han får regera bland er.8
34 Oroa er alltså inte för morgondagen, utan lös problemen den dag de verkligen dyker upp. En dags bekymmer räcker mer än väl.”
1 6:2 Synagogan är judarnas gudstjänstlokal.
2 6:5 Synagogan är judarnas gudstjänstlokal.
3 6:10 På grekiska: Låt ditt rike komma.
4 6:13 En del senare handskrifter tillägger: …för du ska regera med makt, och bli ärad i evighet. Ja, det är sant.
5 6:16 Av andliga skäl avstår från mat.
6 6:22-23 Detta är en bild som Jesus använde för att visa att hans åhörare måste släppa in ljuset, dvs sanningen om det han just talade om, i det här fallet pengar.
7 6:24 I den grekiska grundtexten kallas ”att älska pengar” för ”att tjäna Mammon”, en avgud.
8 6:33 På grekiska: söker hans rike och hans rättfärdighet.
© 2017 ERF Medien