Hjälp

Nya Levande Bibeln

Johannes döparen banar väg för Jesus

1 Lite senare började Johannes döparen undervisa ute i den judiska ödemarken. Och hans budskap var:
2 ”Lämna synden och vänd om till Gud, för han har kommit för att rädda människor och göra dem till sitt eget folk!1
3 Det var honom Gud talade om genom profeten Jesaja, när han sa: ”En röst ropar i ödemarken: ’Bana väg för Herren! Gör stigarna raka för honom!2’ ”
4 Johannes hade kläder som var gjorda av kamelhår, och han hade ett läderbälte runt midjan. Den mat han åt var gräshoppor och vildhonung.
5 Folk från Jerusalem, från alla delar av Judeen och från hela Jordandalen kom ut i ödemarken för att höra honom tala,
6 och när de hade bekänt sina synder döpte han dem i Jordanfloden.
7 Men när Johannes såg att många fariseer och saddukeer3 kom för att bli döpta, talade han strängt till dem och sa: ”Ni huggormsyngel, tror ni att ni kan klara er undan Guds kommande dom?
8 Nej, först måste ni bevisa att ni vänt er bort från synden genom att göra det som är rätt.
9 Inbilla er inte att ni kan komma undan. Tänk inte: ’Vi är trygga, för vi är judar och Abraham är vår stamfar.’ Jag försäkrar er att det inte hjälper. Gud kan förvandla de här stenarna till judar!
10 Domen hänger över er, yxan har redan börjat hugga i trädstammarna. Varje träd som inte bär god frukt ska huggas ner och kastas i elden!
11 Den som erkänner sina synder och vänder om till Gud, honom döper jag med vatten. Men det ska komma en som är större än jag. Han är så mäktig att jag inte ens är värdig att ta av honom hans sandaler!4 Han ska döpa er med Guds heliga Ande och eld.
12 Det är han som ska döma världen. Han står färdig att skilja de onda människorna från dem som följer Guds vilja, på samma sätt som bonden skiljer agnarna från vetet. Och sedan han har rensat upp på tröskplatsen, ska han samla vetet i ladan, men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar.”

Jesus blir döpt

13 Jesus lämnade nu Galileen och kom till Jordanfloden för att bli döpt av Johannes,
14 men Johannes ville inte döpa honom. Han sa: ”Det kan inte vara riktigt. Egentligen borde jag bli döpt av dig.”
15 Men Jesus svarade: ”Gör det i alla fall, för vi måste göra allt som Gud vill.” Och då döpte Johannes honom.
16 När Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet. Då öppnade sig himlen och han5 såg Guds Ande komma ner som en duva och stanna över honom.
17 Och en röst från himlen sa:”Detta är min älskade Son, han är min glädje.”
1 3:2 På grekiska: för himmelriket är nära.
2 3:3 Se Jesaja 40:3.
3 3:7 Fariseer och saddukeer var två religiösa partier bland judarna. Fariseerna var mycket noga med att följa hela Moses lag och hade dessutom lagt till egna regler och föreskrifter. Saddukeerna var mest intresserade av politik och var lojala mot romarna. De trodde varken på evigt liv, änglar eller andar.
4 3:11 Detta var en slavs uppgift.
5 3:16 Det är oklart vem ”han” syftar på, men enligt Johannes berättelse om Jesus 1:33-34 såg Johannes döparen hur Guds Ande sänkte sig över Jesus.
© 2018 ERF Medien