Hjälp

Nya Levande Bibeln

Jesus uppstår från de döda

1 Tidigt på söndagsmorgonen, dagen efter vilodagen, gick Maria från Magdala och den andra Maria i gryningen ut för att titta på graven.
2 Då blev det plötsligt en våldsam jordbävning, för en Herrens ängel steg ner från himlen och rullade undan stenen och satte sig på den.
3 Hans ansikte lyste som blixten, och hans kläder var vita som snö.
4 Och när vakterna fick syn på honom blev de så skräckslagna att de föll till marken och låg där som döda.
5 Men ängeln talade till kvinnorna och sa: ”Var inte rädda! Jag vet att ni söker efter Jesus, han som avrättades på ett kors.
6 Men han är inte här. Han har blivit levande igen, precis som han sa. Kom och se var hans kropp låg.
7 Skynda er sedan att berätta för hans efterföljare att han har uppstått från de döda, och att han går före dem till Galileen för att träffa dem där. Detta är mitt budskap.”

Jesus visar sig för några kvinnor

8 Kvinnorna lämnade genast graven, uppskrämda men samtidigt glada, och sprang för att berätta för Jesus efterföljare vad ängeln hade sagt.
9 Men då kom plötsligt Jesus emot dem och hälsade på dem. Och de gick fram till honom och grep om hans fötter och tillbad honom.
10 Men Jesus sa till dem: ”Var inte rädda! Gå och säg till mina bröder att de ska ge sig av till Galileen. Där ska de få se mig.”

Vakterna vid graven mutas

11 Medan kvinnorna var på väg från graven, sprang några av de vakter som stått där till översteprästerna och berättade vad som hade hänt.
12 Översteprästerna diskuterade då saken med folkets ledare, och gav sedan vakterna en stor summa pengar
13 och sa till dem: ”Säg att Jesus efterföljare kom mitt i natten och stal kroppen medan ni sov.
14 Om landshövdingen får höra om det, så ska vi ta hand om honom. Ni behöver inte oroa er.”
15 Soldaterna tog därför pengarna och gjorde som man sagt till dem. Och snart spreds detta rykte bland judarna, som tror på det än idag.

Jesus befaller sina efterföljare att sprida budskapet om honom i hela världen

16 Jesus elva närmaste efterföljare gick sedan till det berg i Galileen där Jesus hade sagt att de skulle träffa honom.
17 Och när de såg honom tillbad de honom, men några tvivlade fortfarande.
18 Då gick Jesus fram till dem och sa: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden.
19 Gå därför ut till alla folk och gör dem till mina efterföljare. Döp dem in i gemenskapen med Fadern och Sonen och Guds heliga Ande,
20 och lär dem att leva på det sätt som jag har undervisat er om. Och kom ihåg att jag alltid är med er, ända till tidens slut.”
© 2018 ERF Medien