Hjälp

Nya Levande Bibeln

Jesus talar om framtiden

1 När Jesus lämnade templet och var på väg därifrån, kom hans efterföljare fram och ville få honom att beundra tempelbyggnaderna.
2 Men han sa till dem: ”Tro mig, allt detta som ni nu ser kommer att jämnas med marken, inte en sten ska lämnas kvar på den andra.”
3 När Jesus senare satt på Olivbergets sluttning och var ensam med sina efterföljare, kom de fram till honom och frågade: ”När ska detta hända? Vad blir tecknet som visar att du kommer tillbaka, och att tidens slut närmar sig?”
4 Jesus sa till dem: ”Se upp så att ingen lurar er.
5 Många ska komma i mitt namn och påstå att de är Messias, den utlovade kungen, och de ska leda många vilse.
6 Ni kommer att få höra om krig och hot om krig, men låt er inte skrämmas. Det måste bli krig, men det betyder inte att slutet har kommit.
7 Folk och länder ska resa sig mot varandra, och det blir hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra.
8 Men detta är bara början på de fasor som ska komma.
9 Man ska tortera och döda er, och alla folk ska hata er därför att ni tillhör mig.
10 Många av er kommer att förneka sin tro och förråda och hata varandra.
11 Många människor ska framföra falska budskap om Gud och lura många,
12 och när ondskan och laglösheten ökar överallt, kommer kärleken hos de flesta att kallna.
13 Men den som håller ut till slutet ska bli räddad.1
14 Och det glada budskapet om att Gud vill rädda människor och göra dem till sitt eget folk2 ska spridas i hela världen, så att alla folk får höra det. Sedan ska slutet komma.
15 En dag ska det inträffa som Gud har talat om genom profeten Daniel. Ni ska få se en vidrig avgudabild stå på den plats som tillhör Gud3 (den som läser detta ska noga lägga märke till varje ord).
16 Och då måste de som är i Judeen fly upp i bergen.
17 Den som är uppe på taket4 får inte gå in i huset för att packa,
18 och den som är ute på åkern får inte springa hem för att hämta kläder.
19 Stackars de kvinnor som är gravida när den tiden kommer, och stackars de mammor som ammar sina barn!
20 Be att ni inte behöver fly på vintern eller på vilodagen5,
21 för detta lidande ska bli så svårt att världen aldrig förr har upplevt något liknande, och inte heller senare kommer att få uppleva något sådant.
22 Ja, om inte den tiden förkortades skulle inte en enda människa överleva. Men nu ska tiden förkortas, eftersom Gud vill skona de människor som tackar ja till hans inbjudan att få tillhöra honom.
23 Om någon då säger till er: ’Nu har Messias, den utlovade kungen, kommit. Här är han’, eller: ’Där är han’, så tro honom inte!
24 Många ska komma och påstå att de kan rädda världen, och många ska framföra falska budskap om Gud, och de ska göra stora under och tecken för att om möjligt lura också dem som tillhör Gud.
25 Men kom ihåg att jag har varnat er!
26 Får ni alltså höra ett rykte om att Messias, den utlovade kungen, har kommit tillbaka och är ute i öknen, så bry er inte om att gå och se efter. Och säger någon att han har gömt sig någonstans, så tro det inte!
27 För precis som när blixten flammar till över himlen från öster till väster, så ska det vara när jag, Människosonen6, återvänder.
28 Det ska vara lika tydligt som när gamarna samlas runt en död kropp.

När Jesus kommer tillbaka

29 Så fort den tidens lidande är slut, kommer solen att förmörkas och månen att sluta lysa. Stjärnorna ska slungas ur sina banor och universums krafter skakas.7
30 Då ska mitt, Människosonens8, tecken visa sig på himlen, och alla folk på jorden ska jämra sig och klaga. De ska få se mig, Människosonen, komma på himlens moln med makt och stor härlighet.
31 Och till ljudet av mäktiga trumpetstötar ska jag sända ut mina änglar åt alla väderstreck, så att de når hela jorden. Och de ska samla ihop alla dem som har tackat ja till Guds inbjudan att få tillhöra honom.”

Bilden om fikonträdet

32 Sedan fortsatte Jesus att förklara genom en bild. Han sa: ”Lär er nu något från fikonträdet. När saven stiger i grenarna och löven börjar spricka ut, då vet ni att sommaren snart är här.
33 På samma sätt kan ni veta att jag mycket snart kommer tillbaka, när ni ser allt detta börja hända.
34 Jag försäkrar er, att detta släkte ska inte gå under innan allt detta händer.9
35 Himlen och jorden ska försvinna, men mina ord ska gälla för evigt.

Var beredda

36 Ingen vet vilken dag eller timme slutet kommer, inte ens änglarna, eller ens Guds Son. Bara Fadern vet det.
37 När jag, Människosonen10, kommer tillbaka ska världen vara lika sorglös som på Noas tid.
38 Dagarna innan den stora översvämningen kom, åt man och drack och gifte sig. Allt var precis som vanligt, ända till den dag då Noa gick in i arken.
39 Ingen anade någonting förrän den väldiga översvämningen kom och dränkte dem allihop. Ja, så kommer det också att vara när jag, Människosonen, återvänder.
40 Då ska två män arbeta tillsammans på åkern; den ene tas med, den andre lämnas kvar.
41 Två kvinnor ska mala mjöl tillsammans på en handkvarn; den ena tas med, den andra lämnas kvar.
42 Håll er alltså vakna och beredda, för ni vet inte vilken dag er Herre kommer!
43 Låt mig ta ett exempel: Om husägaren bara visste vilken tid på natten tjuven tänkte komma, skulle han självklart hålla sig vaken och hindra honom från att bryta sig in.
44 Var beredda ni också, för jag kommer tillbaka när ni minst av allt väntar det.
45-46 Tänk er också bilden av en klok och pålitlig tjänare, som av sin herre har fått i uppgift att se till att de andra tjänarna får mat när de behöver. Lycklig är den tjänaren om hans herre kommer hem och får se att han gör det han ska.
47 Jag lovar er, att en sådan trogen tjänare ska få ansvar för allt hans herre äger.
48 Men om det är en opålitlig tjänare som säger till sig själv: ’Min herre kommer inte än på ett tag’, och sedan
49 börjar misshandla de andra tjänarna och leva livets glada dagar och dricka sig full ihop med andra,
50 då ska hans herre komma helt plötsligt en dag då han inte alls väntar honom.
51 Och hans herre ska döda honom och låta honom dela straffet med dem som bara låtsas lyda Gud. Där ska man gråta av ångest och förtvivlan.”
1 24:13 Av v.9 förstår vi att det inte här handlar om att räddas från döden, utan att det handlar om att räddas till evigt liv.
2 24:14 På grekiska: evangelium om riket.
3 24:15 Jämför Daniel 9:27; 11:31 och 12:11.
4 24:17 Hustaken i de här trakterna är platta och används som en extra boyta. Trappan finns ofta på utsidan av husen.
5 24:20 I grundtexten: sabbaten. Judarnas vilodag är den sjunde dagen i deras vecka, alltså lördagen. Den dagen utför judarna inget onödigt arbete och får heller inte gå långa sträckor.
6 24:27”Människoson” är ett hebreiskt sätt att säga ”av människa”. Det var en titel på Messias, den utlovade kungen, hämtad från Daniel 7:13-14.
7 24:29 Jämför Jesaja 13:10; 34:4 och Joel 2:10.
8 24:30 Jämför Daniel 7:13.
9 24:34 ”Detta släkte” kan syfta antingen på den generation som levde samtidigt med Jesus, eller den generation som skulle få uppleva de händelser han pratade om. Men Jesus använder också uttrycket när han menar ”de människor som inte vill tro”. Det är då inte begränsat till en viss generation.
10 24:37 ”Människoson” är ett hebreiskt sätt att säga ”av människa”. Det var en titel på Messias, den utlovade kungen, hämtad från Daniel 7:13-14.
© 2017 ERF Medien