Hjälp

Nya Levande Bibeln

Jesus varnar för de religiösa ledarnas dubbelmoral

1 Sedan talade Jesus till folket och till sina efterföljare och sa:
2 ”Dessa laglärare1 och fariseer ser det som sin uppgift att förklara alla buden i Moses lag.
3 Därför ska ni lyda och följa vad de säger , men akta er noga för att följa deras exempel, för de talar gärna, men handlar inte efter sina egna ord.
4 De ställer omöjliga krav på er, men gör inget för att hjälpa er att uppfylla dem.
5 Allt de gör, gör de för att synas. De går omkring med extra breda böneremmar2 på armarna och sätter långa tofsar på sina mantlar, för att visa att de lyder Gud.
6 De älskar att sitta vid honnörsborden under festerna, och i gudstjänsterna tar de plats på främsta raden.
7 De vill gärna bli hälsade med respekt på torgen och kallas ’mästare’ av alla människor.
8 Men låt aldrig någon upphöja er och kalla er ’mästare’, för bara en är er läromästare, och ni är alla syskon och står på samma nivå.
9 Kalla inte heller någon här på jorden ’fader’, för bara en är er Far, och det är Gud i himlen.
10 Och låt ingen kalla er ’lärare’, för bara en är er lärare, och det är Messias, den utlovade kungen.
11 Den som vill bli betydelsefull bland er måste bli de andras tjänare.
12 Den som upphöjer sig själv ska förödmjukas, men den som ödmjukar sig själv ska upphöjas.”

Jesus anklagar de religiösa ledarna

13-14 Jesus fortsatte: ”Olycka ska drabba er laglärare3 och fariseer, ni falska människor som bara låtsas lyda Gud. Ni hindrar andra från att göra Guds vilja, så att de inte får tillhöra Guds eget folk, och själva kommer ni aldrig att räknas dit.
15 Ja, olycka ska drabba er, som bara låtsas lyda Gud! Ni kan resa över både hav och land för att få någon att tro på Gud, men sedan gör ni den arma stackaren till ett helvetets barn, dubbelt värre än ni själva.
16 Olycka ska drabba er, ni blinda ledare! Ni påstår att om man svär ’vid Guds tempel’ betyder det ingenting, den eden kan man bryta. Men om man svär ’vid guldet i templet’ är det bindande!
17 Blinda dårar! Vilket är viktigast, guldet, eller templet som tillhör Gud och därför gör guldet heligt?
18 Ni säger också att om man svär ’vid altaret’ betyder det ingenting, men om man svär ’vid gåvorna på altaret’ är det bindande!
19 Blinda dårar! Vilket är störst, gåvan på altaret, eller altaret som tillhör Gud och därför gör gåvan helig?
20 När ni svär ’vid altaret’ svär ni både vid altaret och vid allt som är på det,
21 och när ni svär ’vid templet’ svär ni både vid templet och vid den Gud som bor i det.
22 När ni svär ’vid himlen’ så svär ni vid Guds tron och vid Gud själv.
23 Ja, olycka ska drabba er laglärare och fariseer, som bara låtsas lyda Gud. Ni ger Gud en tiondel av minsta lilla kryddväxt, som mynta, dill och kummin, men ni struntar fullständigt i det som är långt viktigare: rättvisa, medlidande och trohet. Visst ska ni ge Gud en tiondel av allt, men glöm inte det som är allra viktigast.4
24 Ni blinda ledare! Ni silar bort myggor, men sväljer kameler.5
25 Olycka ska drabba er laglärare och fariseer, som bara låtsas lyda Gud! På utsidan är ni lika fläckfria som de bägare och fat ni rengör så noga innan ni dricker och äter ur dem. Men inuti stinker era liv av girighet och njutningslystnad.
26 Blinda fariseer! Se först till att ni får det rätt ställt med Gud på insidan, så kommer utsidan också att bli ren och fin.
27 Olycka ska drabba er laglärare och fariseer! Ni visar upp en fin fasad, men ni är som vitmålade gravar. De är vackra på utsidan, men inuti är de fyllda av döda människors ben och smuts och ruttenhet.
28 Ni gör allt för att människor ska tro att ni följer Guds vilja, men i verkligheten är ni fulla av falskhet och synd.
29 Ja, olycka ska drabba er laglärare och fariseer, som bara låtsas lyda Gud! Ni bygger monument över profeterna som framförde Guds budskap,6 och ni smyckar gravarna efter dem som följde Guds vilja.
30 Och ni säger: ’Om vi hade levt på förfädernas tid, skulle vi aldrig ha dödat några profeter.’
31 Men när ni säger detta medger ni att ni är ättlingar till dem som mördade profeterna.
32 Så fortsätt att gå i era förfäders fotspår, och gör färdigt det de startade!
33 Ormar, huggormsyngel! Hur ska ni kunna slippa att dömas till helvetet?
34 Jag ska sända er profeter som framför Guds budskap, och visa män och lärare ska förklara Skriften7 för er. En del av dem kommer ni att döda och spika fast på kors. Andra kommer ni att piska blodiga i era synagogor och förfölja från stad till stad.
35 Men på grund av detta ska ni få stå till svars för alla mord på människor som följt Guds vilja, ända från Abel till Sakarja, Berekjas son, honom som ni mördade mellan templet och altaret.8
36 Ja, jag försäkrar er att alla dessa samlade domar ska drabba detta släkte som inte vill tro.

Jesus sörjer över Jerusalem

37 Åh, ni Jerusalems invånare, som mördar profeterna och stenar andra som Gud sänder till er med sitt budskap.9 Hur ofta har jag inte velat samla er, precis som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni lät mig inte göra det.
38 Nu får ni själva ta hand om ert övergivna tempel.
39 Ja, jag säger er, att ni kommer inte att få se mig igen förrän ni säger: ’Vi ärar dig som är sänd av Herren.10’ ”
1 23:2 Moses lag, eller den judiska lagen, finns nedtecknad i Första till Femte Moseboken.
2 23:5 Enligt Fjärde Moseboken 15:38-39 skulle tofsarna påminna Israels folk om att lyda Gud.
3 23:13 En del handskrifter har en extra vers: Samtidigt som ni ställer er på gatorna och ber långa och fromma böner, kastar ni ut änkor och faderlösa från deras hem. Ni falska människor som bara låtsas lyda Gud!
4 23:23 Enligt Moses lag skulle man ge en tiondel av sin skörd till Gud (jämför Tredje Moseboken 27:30 och Femte Moseboken 14:22-29). Fariseerna följde denna lag, men var så överdrivet laglydiga att de dessutom gav sådant som lagen inte krävde. Det Jesus kritiserade dem för var inte deras överdrivna vilja att lyda lagen, utan det faktum att de inte alls förstod lagens egentliga syfte.
5 23:24 Fariseerna silade dricksvattnet för att inte få i sig myggor, eftersom judarna inte fick äta insekter. Men de fick inte heller äta kameler. Jesus använder detta som en bild, för att visa att ledarna lydde Gud i små detaljer, men inte i stora viktiga saker.
6 23:29 Profeternas budskap finns nedskrivna i Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet.
7 23:34 Synagogan är judarnas gudstjänstlokal.
8 23:35 Jämför Första Moseboken 4:8 och Andra Krönikeboken 24:20-21.
9 23:37 Profeternas budskap finns nedskrivna i Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet.
10 23:39 På grekiska: Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Se Psaltaren 118:26.
© 2018 ERF Medien