Hjälp

Nya Levande Bibeln

Jesus talar om äktenskap och skilsmässa

1 När Jesus hade avslutat detta tal lämnade han Galileen och började vandra söderut mot Judeen, genom landet på östra sidan om Jordan.
2 Stora folkmassor följde honom dit, och han botade dem som var sjuka.
3 Några fariseer1 kom då för att diskutera med Jesus och försöka få honom att säga något som de kunde sätta fast honom för. De frågade: ”Anser du att en man har rätt att skilja sig från sin fru av vilken orsak som helst?”
4 ”Läser ni inte Skriften2?” svarade Jesus. ”I den står det att Gud från början skapade människan till man och kvinna, och
5 att en man därför ska lämna sina föräldrar och hålla sig till sin fru, så att de två blir ett.3
6 De är alltså inte längre två utan ett. Och vad Gud har förenat, får människan inte skilja åt.”
7 Då frågade de: ”Varför bestämde då Mose att en man kan skiljas genom att skriva ett intyg som bevis på skilsmässan, och att han sedan kan skicka iväg kvinnan?”4
8 Jesus svarade: ”Mose kände era hårda och onda hjärtan, det var därför han tillät er att skiljas, men det var inte så Gud hade tänkt från början.
9 Jag säger er att den man som skiljer sig från sin fru, utan att hon varit otrogen, och sedan gifter sig med en annan, han är otrogen.5
10 Då sa hans efterföljare till honom: ”Om det är på det sättet, är det bättre att inte gifta sig alls.”
11 Men Jesus svarade: ”Alla kan inte ta till sig min undervisning om äktenskapet, utan bara de som får hjälp av Gud.
12 Men vad gäller att inte gifta sig, så föds en del utan möjlighet till sexuell aktivitet, andra har kastrerats av människor, men det finns också de som frivilligt lever i avhållsamhet och avstår från att gifta sig för att kunna tjäna Gud bättre.6 Den som kan ta till sig min undervisning ska göra det.”

Jesus ber för barnen

13 Sedan kom man till Jesus med små barn för att han skulle lägga händerna på dem och be. Men hans efterföljare körde bort dem.
14 Då sa Jesus: ”Skicka inte iväg dem. Låt barnen komma till mig, för alla som vill tillhöra Guds eget folk måste bli som de.7
15 Så la han händerna på barnen och bad för dem. Sedan gick han därifrån.

Jesus talar med en rik ung man

16 En ung man kom nu och frågade Jesus: ”Mästare, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv?”
17 ”Varför frågar du mig om vad som är gott?” svarade Jesus. ”Det finns bara en som är verkligt god, och det är Gud. Men evigt liv kan du få om du håller hans bud.”
18 ”Vilka av buden?” frågade mannen. Jesus svarade: ” ’Du ska inte mörda, Du ska inte vara otrogen i ditt äktenskap, Du ska inte stjäla, Du ska inte ljuga eller vittna falskt,
19 Visa respekt för dina föräldrar, och Du ska älska din medmänniska som dig själv!’ ”8
20 ”Jag håller redan alla dessa bud”, svarade den unga mannen. ”Vad mer behöver jag göra?”
21 Jesus sa till honom: ”Om du verkligen vill bli fullkomlig, så gå och sälj allt du äger och ge pengarna till de fattiga. Då ska du få en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.”
22 Men när den unga mannen hörde detta gick han bedrövad därifrån, för han var mycket rik.
23 Då sa Jesus till sina efterföljare: ”En sak är säker: det är nästan omöjligt för en rik människa att få tillhöra Guds eget folk.9
24 Ja, jag säger er att det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att underordna sig Gud så att han får tillhöra Guds eget folk.”
25 Detta påstående gjorde hans efterföljare alldeles förskräckta, och de sa: ”Vem i all världen kan då bli räddad?”
26 Jesus såg på dem och sa: ”Ingen, mänskligt sett. Men för Gud är allting möjligt.”
27 Då sa Petrus till honom: ”Vi har ju lämnat allt för att följa dig. Kommer vi att få något för det?”
28 ”Ja”, svarade Jesus. ”Jag försäkrar er, att när jag, Människosonen10, sätter mig på min kungatron för att regera i Guds nya värld, då ska också ni som har följt mig få sitta på tolv troner och styra över Israels tolv stammar.
29 Var och en som lämnar hus eller syskon eller föräldrar eller barn eller åkrar för att följa mig ska få mångdubbelt igen och få evigt liv som arv.
30 Många som idag har låg status ska vara bland de främsta i Guds nya värld, medan andra, som idag är betydelsefulla, måste hålla sig i bakgrunden.”
1 19:3 Det var bara männen som hade rätt att ta ut skilsmässa.
2 19:4 Se Första Moseboken 1:27 och 5:2.
3 19:5 Se Första Moseboken 2:24.
4 19:7 Jämför Femte Moseboken 24:1.
5 19:8 Eftersom mannen inte hade rätt att skilja sig från sin första fru, var han i Guds ögon fortfarande gift med henne.
6 19:12 På grekiska: för himmelrikets skull.
7 19:14 På grekiska: himmelriket tillhör sådana som de.
8 19:18-19 Se Andra Moseboken 20:12-16, Femte Moseboken 5:16-20 och Tredje Moseboken 19:18.
9 19:23 På grekiska: komma in i himmelriket. I v.24 ”komma in i Guds rike”.
10 19:28”Människoson” är ett hebreiskt sätt att säga ”av människa”. Det var en titel på Messias, den utlovade kungen, hämtad från Daniel 7:13-14.
© 2018 ERF Medien