Hjälp

Nya Levande Bibeln

Jesus förklarar vem som är mest betydelsefull

1 Lite senare kom Jesus efterföljare fram till honom och frågade vem som är mest betydelsefull bland dem som får vara Guds eget folk.1
2 Då ropade Jesus på ett litet barn och ställde det mitt ibland dem
3 och sa: ”Jag försäkrar er, att om ni inte ändrar er och blir som små barn, kommer ni överhuvudtaget inte att få tillhöra Guds eget folk.
4 Den som gör sig liten och ödmjuk som det här barnet, han är mest betydelsefull bland dem som får vara Guds eget folk.
5 Och den av er som tar emot ett sådant barn därför att det tillhör mig, han tar emot mig.

Jesus varnar för frestelse

6 Men om någon vilseleder en av dessa små som tror på mig, och får honom att synda, så skulle det vara bättre för den personen att få en stor sten bunden runt halsen och bli kastad i havet.
7 Olycka ska drabba världen på grund av all dess ondska! Människor kommer alltid att frestas till synd, men olycka ska drabba den människa som frestar andra.
8 Om din hand eller fot får dig att synda, så hugg av den och kasta bort den. Det är bättre att få ett evigt liv tillsammans med Gud och sakna ena handen eller foten än att kastas i helvetets eld med både händer och fötter i behåll.
9 Och om ditt öga får dig att synda, så riv ut det och kasta bort det. Det är bättre att få ett evigt liv tillsammans med Gud och sakna ett öga än att kastas i helvetets eld med båda ögonen i behåll.2
10-11 Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små, för jag säger er att deras änglar alltid har tillträde till min Far i himlen.3

Bilden om det förlorade fåret

12 Låt mig ta en bild: Om en man har 100 får och plötsligt upptäcker att ett har kommit bort, vad tror ni han gör då? Lämnar han inte de 99 andra kvar bland bergen och ger sig iväg för att leta efter det som har försvunnit?
13 Jo, och när han äntligen har hittat det, försäkrar jag er att han gläder sig mer över det än över de 99 andra som aldrig kom bort.
14 På samma sätt vill inte er Far i himlen att någon enda av dessa små ska gå förlorad.”

Om en troende har handlat fel

15 Jesus fortsatte: ”Men om en troende har handlat fel mot dig, så gå till honom enskilt och diskutera det onda han har gjort. Lyssnar han då på dig och bekänner att han har handlat fel har du vunnit tillbaka din troende bror.
16 Men om han inte gör det, så hämta en eller två personer som tillsammans med dig kan bli vittnen till allt som sägs, för det krävs två eller tre vittnen för att en sak ska avgöras rättvist.4
17 Vägrar han fortfarande att lyssna på dig, ska du ta upp fallet i församlingen. Och om församlingen då ger dig rätt, men han inte vill acceptera det, så behandla honom som en tullindrivare5 eller någon annan gudlös människa.
18 Jag säger er, att ni ska få i uppdrag att tala om för människor att Gud har förklarat dem skyldiga, men också att tala om när de har blivit fria från skuld.6
19 Jag säger er också att allt som två av er här på jorden kommer överens att be om, det ska de få av min Far i himlen.
20 För när två eller tre samlas därför att de tillhör mig, då är jag mitt ibland dem.”

Jesus undervisar om förlåtelse

21 Då kom Petrus fram till honom och frågade: ”Herre, hur många gånger måste jag förlåta en människa som handlar fel mot mig? Räcker det med sju gånger?”
22 ”Nej”, svarade Jesus. ”Du ska förlåta henne 70 gånger sju7 gånger!” Och sedan tillade han:
23 ”Där Gud regerar blir det som i den här berättelsen:8 En kung ville ha redovisning av sina tjänare.
24 När han började granskningen visade det sig att en av dem var skyldig honom flera miljarder.9
25 Och eftersom tjänaren inte kunde betala tillbaka pengarna, befallde kungen att han skulle säljas tillsammans med sin fru och sina barn och allt han ägde, så att skulden kunde betalas på det sättet.
26 Men mannen kastade sig förtvivlad ner framför fötterna på kungen och bad: ’Ge mig bara lite tid, så ska jag betala alltihop.’
27 Då kände kungen medlidande med honom och släppte honom och avskrev hans skuld.
28 Men när tjänaren gick därifrån, träffade han på en annan tjänare som var skyldig honom tre månadslöner10. Och han tog struptag på honom och krävde pengarna tillbaka.
29 Hans arbetskamrat föll då ner inför honom och sa: ’Ge mig bara lite tid, så ska jag betala. ’
30 Men mannen ville inte vänta, utan gick därifrån och ordnade så den andre tjänaren blev satt i fängelse tills hela skulden var betald.
31 När de andra tjänarna fick reda på detta blev de mycket upprörda och gick till kungen och berättade vad som hade hänt.
32 Kungen kallade då till sig mannen som han hade förlåtit, och sa: ’Din hårdhjärtade usling! Här avskrev jag denna stora skuld bara för att du bad mig om det.
33 Borde inte du ha haft lika stort medlidande med din arbetskamrat som jag hade med dig?’
34 Sedan lät den uppretade kungen sina fångvaktare ta hand om mannen, tills han betalt allt han var skyldig.
35 På samma sätt ska min Far i himlen göra med er, om ni inte av hela hjärtat förlåter era medmänniskor.”
1 18:1 På grekiska: störst i himmelriket. Även i v.4. I v.3 på grekiska: aldrig komma in i himmelriket.
2 18:8-9 Vi ska göra allt vi kan för att hålla oss borta från synden. Jesus använder ett dramatiskt bildspråk.
3 18:10 En del handskrifter har med en extra vers: Människosonen kom för att rädda de förlorade. Jämför Lukas berättelse om Jesus 19:10.
4 18:16 Se Femte Moseboken 19:15.
5 18:17 Tullindrivarna var judar som arbetade med att ta in skatt åt romarna, och de var avskydda av alla.
6 18:18 Församlingens uppdrag var att tala om för människorna, att den som accepterar den räddning Jesus ger, får förlåtelse för sina synder, medan de övriga inte blir förlåtna.
7 18:22 Sju var fullkomlighetens tal. 70 gånger sju gånger var detsamma som oändligt många gånger.
8 18:23 På grekiska: Himmelriket liknar…
9 18:24 På grekiska: 10 000 talenter. Det var den största summan och högsta valutan i dåtidens Mellanöstern.
10 18:28 På grekiska: 100 denarer.
© 2018 ERF Medien